top of page

Oznámení o vyhlášení volných dnů na Základní škole Gorkého Havířov

Na základě § 24 odst. 2 Zákona 561/2004 Sb. v platném znění vyhlašuji na dny 29. 6. - 30. 6. 2020 volné dny pro žáky školy.

V důsledku epidemie Covid-19 přikročí škola k organizačním změnám v závěru školního roku. Aby byla umožněna žákům školy účast na letních táborech již od 27. 6. 2020, vyhlašuji dny ředitelského volna na výše uvedené dny.

Závěrečné vysvědčení za školní rok 2019 / 2020 bude vydáváno všem žákům v pátek 26. 6. 2020 od 07:55 hodin v 1. vyučovací hodině.

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 20584/2020-4/MIN/KAN odst.1k) platného od 22. 6. 2020 bude vydáváno vysvědčení pro celé třídy (nedělené na skupiny do 15 žáků). Všichni žáci školy budou přebírat vysvědčení se zakrytými ústy a nosem ochrannými prostředky (rouškou, štítem atd.). Před prvním vstupem do školy musí všichni žáci odevzdat předem vyplněné a podepsané čestné prohlášení (ke stažení níže). Žáci, kteří již odevzdali čestné prohlášení při dřívější návštěvě školy, nemusí čestné prohlášení odevzdávat znovu.

Výdej obědů ve školní jídelně dne 26. 6. 2020 bude probíhat v době od 10:30 do 12:00 hodin.

Pro zájemce, kteří nemají možnost si formulář vytisknout, jsou formuláře připraveny k vyplnění v kanceláři školy, kde jej mohou podepsat na místě. Zákonní zástupci si mohou telefonicky nebo emailem domluvit vyzvednutí. Nejzazší termín pro vyzvednutí formuláře k vyplnění zákonnými zástupci na místě stanovuji na čtvrtek 25. 6. 2020 v době 07:30-14:00 hodin.

Archiv
bottom of page