top of page

Zahájení školního roku 2020/2021

Školní rok 2020/2021 bude zahájen na ZŠ Gorkého v úterý 01. 09. 2020 od 07:55 hodin pro všechny žáky školy v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. Manuálem ministerstva školství nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních.

Zahájení školního roku bude v úterý 01. 09. 2020 probíhat v 1. vyučovací hodině od 07:55 do 08:40 hodin pro všechny ročníky v kmenových třídách.

Při slavnostním zahájení školního roku pro žáky prvního ročníku mohou svého prvňáčka doprovázet pouze zákonní zástupci, dalším členům rodiny je vstup zakázán. (Doporučujeme doprovod pouze jednoho ze zákonných zástupců.) Vstup pro zákonné zástupce je povolen pouze s rouškou.

Opatření:

Osobám s příznaky infekčního onemocnění je vstup do prostor školy ZAKÁZÁN.

Při vstupu do školy si všichni dezinfikují ruce.

Roušky pro žáky nejsou povinné.

Zákonní zástupci musí používat roušky ve vnitřních prostorách školy.

Provoz školní jídelny dne 01. 09.:

Vydávání obědů probíhá v době od 11:00 do 13:00 hodin ve školní jídelně (vstup pro žáky hlavním vchodem přes šatny školy).

Provoz školní družiny dne 01. 09.:

Školní družina v prvním školním dni 01. 09. pracuje ve zvláštním režimu – od 08:40 hodin (po úvodní hodině slavnostního zahájení školního roku) do 16:00 hodin. Přihlásit dítě k pobytu ve ŠD na den 01. 09. mohou rodiče telefonicky nebo elektronicky u vychovatelek školní družiny nebo u třídní učitelky během pondělí 31. 08. 2020.

Zápis do školní družiny (ŠD)

Vzhledem k doporučenému opatření Ministerstva školství, které omezuje vstup rodičů do školy, proběhne zápis do školní družiny tak, že zápisové lístky do školní družiny obdrží děti při slavnostním zahájení školního roku dne 01. 09. od svých třídních učitelek a přinesou domů k vyplnění a podepsání. Od 02. 09. bude školní družina plně v provozu v obvyklém režimu pro ty děti , které přinesou 02. 09. vyplněný a podepsaný zápisový lístek.

Archiv
bottom of page