top of page

Školní rok 2020/2021 zahájen

V úterý 1. září 2020 byl i na naší škole zahájen nový školní rok. Do školních lavic, po nezbytné desinfekci rukou, zasedlo více než 400 žáků, mezi nimi i téměř čtyři desítky prvňáčků. Kromě jejich třídních učitelek Zdeňky Tesarčíkové a Jiřiny Mifkové je přišlo přivítat vedení školy a za magistrát města Havířov náměstkyně primátora Mgr. Jana Feberová a Stanislava Gorecká.

Přejeme všem žákům, především prvňáčkům a stejně tak i učitelům a zaměstnancům školy úspěšný školní rok.

Archiv
bottom of page