top of page

Dagmar Hejdová oceněna městem Havířov


Ve čtvrtek 25. března se v kině Centrum, bez přítomnosti diváků, předávaly ceny pro nejlepší učitele města Havířova. Za naši ZŠ Gorkého byla nominována a následně i oceněna Dagmar Hejdová, která je v současné době třídní učitelkou 5. A. Kromě toho se paní učitelka na naší škole věnuje i dopravní výchově. Vede kroužek a je garantem výuky dopravní výchovy v celé škole. Se svými svěřenci se pravidelně účastní soutěží s dopravní tématikou. Mezi další úspěchy jejího pedagogického působení patří vítězství družstva žáků její třídy v krajském kole vědomostní soutěže „Kvarteto“ či v krajské literární soutěži ve skládání básní.

Gratulujeme paní učitelce k ocenění a přejeme jí do další práce hodně sil a pozitivních zážitků.

Text: Jiří Jekl

Foto: Petr Sznapka


Comments


Archiv
bottom of page