top of page

Drakiáda

Ve čtvrtek 19. října uspořádala naše školní družina tradiční podzimní Drakiádu. Uskutečnila se na školním hřišti a celkem se jí zúčastnilo 69 dětí ze všech oddělení. Děkujeme všem účastníkům a rodičům za zajištění draků pro děti a těšíme se na další společné akce..

Mgr. Eva Brabcová, vedoucí vychovatelka ŠD
Archiv
bottom of page