top of page

Finanční sbírka pro Ukrajinu přinesla 60 000 Kč

Aktualizováno: 9. 3. 2022


V pátek 4.3.2022 skončila naše dobrovolná finanční sbírka pro obyvatele Ukrajiny, zasažené válečným konfliktem.

Vyhlásili jsme ji spontánně po sledování válečných událostí v médiích ve středu 2.3.2022, protože nám přišlo správné se k dané situaci vyjádřit a pokud možno, co nejdříve pomoci. Za tyto pouhé dva dny se podařilo vybrat 60. 000 Kč, které odešleme na konto humanitární organizace ADRA.

Děkujeme všem rodičům, žákům i učitelům, kteří sbírku podpořili. Je to největší suma, kterou jsme kdy v rámci našich charitativních aktivit (koncertů, sbírek) za všechny uplynulé roky vybrali a poslali potřebným.

Ještě jednou všem upřímně děkujeme.

Držíme palce statečným obráncům Ukrajiny a přejeme si jediné, ať tento zbytečný konflikt i utrpení milionů prostých lidí co nejdříve skončí.

Pedagogové ZŠ Gorkého

Aktualizace 9. 3. 2022: Potvrzení od ADRY o převzetí daru.Comments


Archiv
bottom of page