top of page

Informace ředitele školy k organizaci výuky od 17. května 2021

Na základě vydaného aktuálního opatření Ministerstva zdravotnictví dochází s účinností od 17. 5. 2021 k následujícím změnám:


Na základních školách na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací. Pro naši školu ZŠ Gorkého Havířov platí:


Výuka od pondělí 17. 5.

· Nastupují k prezenční výuce ve škole všichni žáci 1. stupně podle běžného rozvrhu hodin

· Pro žáky 2. stupně pokračuje rotace tříd 2. stupně (od 17. 5. prezenční výuka ve škole – třídy 6. B, 7. B, 8. B, 9. B; distanční výuka – 6. A, 7. A, 8. A, 9. A)

· Ve školních družinách na území celé České republiky dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu (ranní i odpolední provoz pro žáky zapsané k docházce do ŠD), ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin.

· Ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol.

· Prezenční výuky se může účastnit žák školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.


Testování od pondělí 17. 5.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů s účinností od 17. května 2021, se mění oproti současnému stavu tak, že se mění

· frekvence preventivního antigenního testu dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek) v Moravskoslezském kraji v případě žáků 2. stupně základní školy s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny.

· Frekvence preventivního antigenního testu jedenkrát týdně (pondělí) v případě žáků 1. stupně základní školy s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu.

Stravování ve školní jídelně

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat ve vymezeném čase 13:30 – 14:00 do jídlonosiče. Obědy ostatních strávníků je nutno předem přihlásit standardním způsobem.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky s výjimkou doby konzumace stravy.

Všichni strávníci 1. stupně a tříd 2. stupně v prezenční výuce (třídy „B“), kteří platí stravné převodem z účtu, budou mít obědy od 17. 5. 2021 automaticky přihlášené. V případě nezájmu o odběr obědu je nutné stravu odhlásit.

Ostatní zájemci o obědy od 17. 5. 2021 (také žáci na distančním studiu) si přihlásí odběr stravy ve čtvrtek a pátek 13. a 14. 5. 2021 na tel. číslech 597 578 829 nebo 597 578 594 v době 8:00 – 13:00 hodin nebo na www.strava.cz.


Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.

Comments


Archiv
bottom of page