top of page

Informace ředitele školy k organizaci výuky od 24. května 2021

Vážení rodiče,


v souladu s rozhodnutím Vlády České republiky se všichni žáci naší školy od 24. 5. 2021 vracejí k plné prezenční výuce, rotační výuka je zrušena.


Organizace výuky od 24. 5.

· Výuka bude probíhat v plném rozsahu podle běžného rozvrhu hodin pro všechny třídy.

· Ruší se povinnost homogenních tříd a skupin.

· Provoz školní družiny bude organizován v běžném rozsahu.


Hygienická opatření

· Prezenční výuky se může účastnit žák školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

· V budově školy platí povinnost mít po celou dobu výuky nasazenou ochranu úst a nosu. Pro žáky platí povinnost zdravotní roušky (respirátor FFP2/KN95 není podmínkou).

· Každý žák si po vstupu do školy desinfikuje ruce, všichni žáci dbají na dodržování zásad zvýšené hygieny (častější a důkladnější mytí rukou).

· Ve třídách i na chodbách školy bude probíhat častější větrání, a to i v průběhu vyučovacích hodin.

· Platí zákaz vstupu třetích osob do budovy školy.


Testování

· Frekvence preventivního antigenního testu jedenkrát týdně (pondělí) v případě všech žáků školy s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu.

Stravování:

· Stravování ve školní jídelně probíhá od 24. 5. 2021 v běžném režimu za dodržování platných hygienických opatření.

· Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Z důvodu zrušení distanční a rotační výuky nelze odebírat obědy do jídlonosičů.

· Obědy je nutno předem přihlásit standardním způsobem.

· Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky s výjimkou doby konzumace stravy.

Různé:

Žádáme žáky, kteří mají vypůjčené technické pomůcky pro distanční výuku (notebooky, atd.) aby tyto pomůcky co nejdříve vrátili v kanceláři školy.

Opmerkingen


Archiv
bottom of page