top of page

Jak jsme vyhráli Permoníčka


Naše příprava na soutěž začala asi měsíc před jejím konáním, kdy nás oslovil pan učitel, jestli bychom chtěli spolu se dvěma šesťáky – Markétou Lundovou a Michalem Kupkou – reprezentovat naši školu na dějepisné soutěži Permoníček, pořádanou na ZŠ Moravská. Museli jsme se připravovat z učebnice, dělat si cvičení v pracovním sešitě a prohlédnout si dějepisné atlasy. My jako sedmáci jsme se zaměřili na období středověku, Markéta a Michal ze 6. B na pravěk a starověk.

V den soutěže jsme byli hodně nervózní. Letos se totiž nově plnily úkoly jen v rámci čtyřčlenných týmů, takže jsme cítili velkou odpovědnost. Vše probíhalo formou kvízu v prostředí Kahoot. Každý tým dostal iPad a pak už následovalo 52 otázek. Hodnotila se správnost odpovědí, ale také jejich rychlost. Otázky byly typu buď ANO/NE nebo volba správné odpovědi ze čtyř možností. Zaměřené byly spíše na různé zajímavosti z historie, než klasické školní vědomosti.

V rámci našeho týmu jsme všichni čtyři výborně spolupracovali a vzájemně se doplňovali. Nakonec jsme mezi devíti týmy z havířovských škol získali nejvíce bodů. Vítězství nám přineslo samozřejmě skvělý pocit z nečekané výhry, ale také cenné odměny ve formě poukázek do sportovní prodejny. Děkujeme za pomoc s přípravou našim učitelům i možnost reprezentovat školu.

Klárka Szokalová a Michal Chlebek (7. B)

Comentários


Archiv
bottom of page