top of page

Městské kolo atletického trojboje žáků 4. – 5. ročníku


V pátek 2. června se vydali nejlepší atleti 4. – 5. ročníku naší školy na hřiště ZŠ M. Kudeříkové, kde probíhalo městské kolo v atletickém trojboji pro 1. stupeň ZŠ. Naši školu reprezentovala 2 družstva, tvořená vždy třemi děvčaty a třemi chlapci.

Soutěžilo se ve třech atletických disciplínách: běh 60 m, skok daleký s rozběhem a hod kriketovým míčkem. A jak naši atletičtí „trojbojáři“ ve velké konkurenci dopadl? Výborně! Družstva obou ročníků totiž skončila na 4. místě.

Naši školu reprezentovali tito žáci:

4. ročník: Denisa Klačková, Klára Tobolová, Charlotte Hamrlová, Jindřich Novák, Robert Sendžo, Vojtěch Potyš

5. ročník: Elen Řeřuchová, Nikola Sikorová, Meda Rychtrová, Vítek Turča, Sebastian Daneček, Jan Jarošek

Všem sportovcům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.

I. Kurková


Comments


Archiv
bottom of page