top of page

Organizace výuky v 1. týdnu školního roku 2022/2023

V 1. týdnu vyučování nového školního roku 2022/2023 (ve dnech 01. až 02. září 2022) bude naše škola ZŠ Gorkého Havířov organizovat výuku, vzdělávání žáků a související provoz školní družiny a školní jídelny následovně:


V 1. týdnu od 01. 09. do 02. 09.2022 bude výuka probíhat dle zvláštního rozvrhu hodin.


01. 09. čtvrtek

07:55 – 08:40

Slavnostní zahájení školního roku pro všechny žáky (1. - 9. ročníku) v kmenových učebnách.

Žáky 1. ročníku mohou doprovodit zákonní zástupci.


Školní družina je v provozu (pro předem přihlášené žáky telefonicky nebo elektronicky u vedoucí vychovatelky ŠD nebo třídní učitelky) od 08:40 hodin (po slavnostním zahájení školního roku). Přihlásit dítě k pobytu ve ŠD na den 01. 09. mohou rodiče telefonicky nebo elektronicky u vedoucí vychovatelky školní družiny během úterý 30. 08. a středy 31. 08. 2022 na t.č. 602 166 881 a emailové adrese zahnasova@zsgh.cz nebo u třídní učitelky.


Školní jídelna – vydává obědy od 11:00 do 13:00 hodin. Vstup pro žáky hlavním vchodem školy, přes šatny školy.


02. 09. pátek

Z organizačních důvodů bude výuka upravena dle níže uvedeného rozpisu:


1. ročník: (pátek)

07:55 – 09:40 – výuka pro děti nepřihlášené do ŠD, děti přihlášené do ŠD (od 09:40 – přechod do ŠD)


2. – 5. ročník: (pátek)

07:55 – 11:30 – výuka (děti přihlášené do ŠD od 11:30 – přechod do ŠD)


6. – 9. ročník (pátek)

07:55 – 12:25 – výuka


Výuka v pátek 02. 09. bude zahájena třídnickými hodinami (organizační pokyny, poučení, seznámení s hygienickými a bezpečnostními pravidly školního roku 2022/2023) a pracemi souvisejícími s přípravou školního roku – pomůcky atd.


Školní družina je od 02. 09. pro přihlášené žáky v běžném provozu a v obvyklém režimu. Případné dotazy zodpoví vedoucí vychovatelka školní družiny p. Lucie Zahnašová na t.č. 602 166 881 nebo zahnasova@zsgh.cz.


Školní jídelna:

Obědy budou od pátku 02. 09. vydávány v běžné době od 11:30 do 14:00 hod.

Žáci (vyjma ŠD) se odstravují po ukončení výuky. Žáci, kteří budou přihlášení do školní družiny, se stravují pod dohledem vychovatelek ŠD.


Od pondělí následujícího týdne - od 05. 09. bude probíhat výuka dle běžného rozvrhu hodin.


Mgr. Igor Zaťko, ředitel školy

Comments


Archiv
bottom of page