top of page

Oznámení o provozu školní jídelny v době distančního vzdělávání


Dle informace Ministerstva školství pro školy o vydání krizových opatření č. j. MŠMT-39443/2020-2 je možné, aby žáci/studenti a zaměstnanci školy konzumovali jídlo v době distančního vzdělávání v prostorách jídelny za podmínky dodržování hygienických opatření stanovených Ministerstvem zdravotnictví.


Z uvedeného důvodu stanovuji podmínky pro odběr obědů ve školní jídelně v době distančního vzdělávání takto:

Žáci/studenti/zaměstnanci, kteří mají zájem o odebírání obědů ve dnech 15. 10. – 23. 10.:

  • důrazně upozorňujeme, že oběd si nesmí vyzvedávat osoba nemocná nebo osoba, které byla nařízena karanténa

  • přihlásí se k odběru stravy do 14. 10. do 12:00 hodin na t.č. 597 578 829, 597 578 594 nebo na emailové adrese: jidelna@zsgh.cz (školní jídelna na dny distančního vzdělávání automaticky odhlásila obědy všem strávníkům)

  • strávníci mohou konzumovat oběd v prostorách školní jídelny nebo si oběd odebrat do jídlonosičů a odnést (oběd bude vydán na talíř a strávník si jej přesune do jídlonosičů)

  • výdej obědů bude probíhat v pracovní dny v době 11:30 – 12:30 hodin

  • vstup do ŠJ hlavním vchodem základní školy (gymnázia)

  • při vstupu do budovy provede strávník dezinfekci rukou v prostorách u vchodu

  • pohyb po prostorách školy je povolen pouze s rouškou/respirátorem (roušku strávník odkládá pouze po dobu konzumace jídla na místě)

  • po ukončení konzumace nebo odebrání jídla opouští strávník okamžitě prostory školní jídelny a školy


Vedení školy/Vedení školní jídelny

コメント


Archiv
bottom of page