top of page

Pěvecká soutěž SlavíčekV úterý 26. dubna se po vyučování sešlo v učebně hudební výchovy 28 soutěžících a 4 porotkyně. Po třech letech se uskutečnil další ročník školního kola pěvecké soutěže „Slavíček“.

Soutěž byla rozdělena do pěti kategorií podle jednotlivých ročníků. Každou třídu mohli reprezentovat tři nejlepší zpěváci. Zazněly krásné písně - lidové i umělé a byly zazpívány „a capella“ - bez hudebního doprovodu.

Výkony jednotlivých soutěžících posuzovala porota ve složení: paní učitelky – Milena Nováková, Pavlína Volná a Irena Kurková. Dalším členem poroty byla žákyně Karolína Šmaňková ze třídy 8. B, která studuje zpěv v ZUŠ. Před vyhodnocením soutěže bylo milým zpestřením i její pěvecké vystoupení.

Rozhodování nebylo jednoduché, pěvecké výkony byly vyrovnané. Někteří zpěváci zpívali před publikem poprvé a překonávali obrovskou trému, ale zazněly i školené hlásky. Ceny a diplomy předali vítězům pan ředitel Igor Zaťko a pan zástupce Marek Bulawa.

Slavíčkům a dalším oceněným blahopřejeme a všem zpěvákům děkujeme za pěkný kulturní zážitek. Poděkování patří porotě, učitelům 1. stupně, kteří zpěváky do soutěže připravili, také paní učitelce Tulejové za tvorbu diplomů a paní učitelce Volné za přípravu učebny.

Kdo se stal „Slavíčkem“ a dalšími oceněnými?


1. ročník:

1. místo: Anička Dospivová (1. A) - Slavíček

2. místo: Melanie Gergelová (1. A)

3. místo: Radim Kostka (1. A)


2. ročník:

1. místo: Ella Škobrtalová (2. B) - Slavíček

2. místo: Marie Levková (2. A)

3. místo: Michaela Bernacik (2. A)


3. ročník:

1. místo: Anežka Jeklová (3. A) a Anetka Barvíková (3. A) – Slavíčci

2. místo: Sára Bernatíková (3. B)

3. místo: Matyáš Sedlařík (3. B) a Karolína Seberová (3. A)


4. ročník:

1. místo: Nikola Sikorová (4. B)

2. místo: Kristýna Pýchová (4. A)

3. místo: Charlotta Brusová (4. A)


5. ročník:

1. místo: Adéla Holešová (5. B) – Slavíček

2. místo: Sofie Gawronová (5. B)

3. místo: Magdalena Tišlová (5. B)


Archiv
bottom of page