top of page

Přednáška „Sluchový handicap a ochrana sluchu“


Ve čtvrtek 12.10. se žáci 6. a 9. ročníku měli možnost seznámit se světem sluchově postižených lidí. O těžkostech, se kterými se sluchově handicapovaní potýkají, přišla povyprávět pracovnice společnosti Jsem jedno ucho paní Veronika Širc. Žákům vysvětlila, jakým způsobem se lidé s úplnou či částečnou ztrátou sluchu dorozumívají, jaké používají kompenzační pomůcky a upozornila také na to, jak si nejčastěji lidé mohou poškodit sluch.

Součástí besedy byl kvíz, ve kterém žáci jako odměny získávali knihu příběhů sluchově postižených lidí a také propisky s logem společnosti.

Myslím si, že se žáci dozvěděli spoustu zajímavostí, že získali vhled do těžkého světa sluchově postižených a že si uvědomili, jak obrovské štěstí mají, když jsou zdravotně v pořádku.

Společnosti Jsem jedno ucho tímto velmi děkujeme!

L. Tulejová


Commentaires


Archiv
bottom of page