top of page

POZOR, PRAČLOVĚK!


Děti ze 4.A navštívily archeopark v Chotěbuzi, kde se vydaly zpátky v čase do pravěku. Tedy do doby, kdy lidé žili v jeskyních, vyráběli si první kamenné nástroje nebo začali ochočovat první zvířata. Speciální výukový program Pozor, pračlověk! žákům představil každodenní život lidí doby kamenné prostřednictvím kopií nejrůznějších pravěkých nástrojů, šperků či keramiky. Děti si také vyzkoušely rozdělávání ohně a mletí obilí. Pro některé byla zážitkem i vlastní cesta vlakem, kterým jely poprvé v životě.

Mgr. Markéta Swaczynová


Comments


Archiv
bottom of page