top of page

Recitační soutěž – školní kolo 4. – 5. ročníku


Do školního kola postoupili nejlepší tři recitátoři z každé třídy – vítězové třídních kol, celkem 12 soutěžích. Porota, složená z vyučujících a asistentek, hodnotila celkový projev recitátora i výběr básně. Jak vše dopadlo?

4. ročník:

1. místo: Adéla Kotajná

2. místo: Karolína Pavelková 

3. místo: Tomáš Cehlárik a Viktorie Gawronová

5. ročník:

1. místo: Aneta Barvíková

2. místo: Barbora Hoková

3. místo: Denisa Klačková

Všem recitátorům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme. Do městského kola recitační soutěže postoupily Adéla Kotajná ze 4. B s básní Jiřího Havla „Září“ a Aneta Barvíková s básní Zdeňka Svěráka „Podzim“. MK Proběhne v sobotu 17. února v SVČ Asterix, oběma přejeme mnoho úspěchů.

                                    Irena Kurková


Comments


Archiv
bottom of page