top of page

Revolution train

Aktualizováno: 28. 4. 2023


neboli Protidrogový vlak je název pro jeden z nejvýznamnějších projektů v oblasti drogové prevence. Ve dnech 25. – 26. dubna přijel na havířovské nádraží a, jako už tradičně v posledních letech, nabídl žákům, studentům, ale i rodičům program primární prevence, zaměřený na rizika závislosti a nebezpečného chování.

Činí tak vyprávěním příběhu, a to interaktivní a zážitkovou formou. Projekce účastníky vtáhne a donutí je přemýšlet o problematice závislostí i o zodpovědnosti nejen k vlastnímu životu.

A tak i naši sedmáci měli možnost sledovat příběh skupiny mladých lidí, jejich rozhodování v důležitých momentech a také následky, které to do jejich životů přineslo. Věříme, že i díky absolvování tohoto programu se ve svých životech vyvarují rizikového jednání a zbytečně tak neohrozí život svůj nebo svých blízkých.

Tomáš Vlček

https://www.revolutiontrain.cz


תגובות


Archiv
bottom of page