top of page

Setkání s moudrostí a lidskou odvahou


V měsících lednu a únoru se část žáků 7. a 8. ročníků zúčastnila hned dvou lyžařských výcviků. O tom, jak trávili čas na horách, jsme se dozvěděli z jejich vyprávění a fotografické dokumentace. Zpravidla však nevíme, jak prožili týden žáci, kteří se lyžařského kurzu nemohli zúčastnit. Kromě toho, že se vzájemně více poznali, nadále v jednotlivých předmětech procvičovali učební látku, ale v rámci českého jazyka se obohatili společnou četbou.

Žáci 8. ročníků se kupříkladu dozvěděli, kdo byla Magdaléna Novotná, slavná to moudrá Babička ještě slavnější spisovatelky Boženy Němcové. Během četby se postupně seznamovali se zajímavými lidmi žijícími na Starém bělidle, s jejich křesťanskými zvyky a tradicemi. Naproti tomu žáci 7. ročníků se zahloubali do příběhu z 2. světové války s názvem Spočítej hvězdy, v rámci kterého se stali svědky toho, jak odvážná dánská dívka Annemarie pomáhala se svou rodinou zachránit své židovské sousedy před nacistickým běsněním.

Týden nevšedních zážitků – ať již na horách, nebo ve škole - prožili všichni naši sedmáci a osmáci. Všem žákům přejeme, aby si uchovali nejen lyžařskou dovednost, ale aby třeba prostřednictvím literárních příběhů činili moudrá životní rozhodnutí.


Pavlína Volná


Comments


Archiv
bottom of page