top of page

SKETCHNOTING v literatuře


V době distanční výuky jsme se s žáky v hodině literatury věnovali jedné z metod čtenářské gramotnosti – sketchnotingu. Naskýtá se otázka: co je sketchnoting? Toto anglické slovo doslovně znamená skicovat poznámky, tedy tvořit vizuální poznámky. O této metodě jsem se dozvěděla na webináři nazvaném Metody čtenářské gramotnosti na 2. stupni, který vedla Mgr. Jitka Vyplašilová, jež se svými žáky realizuje různorodé metody vhodné pro rozvoj učení a zpestření hodin.

S žáky 6. a 7. ročníku jsme si jednu hodinu literatury zpestřili právě touto metodou. Žáci 6. A třídy si přečetli ukázku „Island“ od Františka Nepila, žáci 7. A třídy báseň „Večerní píseň“ od Jaroslava Seiferta. Po přečtení textu si vypsali klíčová slova, která posléze nahradili jednoduchými kresbami, čímž vytvořili souvislý obraz, a tak navodili atmosféru písemného projevu. Nutno prozradit, že obrázky již posoudila samotná lektorka a vyslovila žákům velkou pochvalu.

Mgr. Pavlína Volná

Autoři Večerní písně: Kristýna Brenkusová, Marie Brožinová, Natalie Guzdková, Nela Hajnová, Julie Hrbáčková, Jan Janáč, Lucie Míčková a Alena Skopová.


Autoři Islandu: Lukáš Dragula, Lucie Dragulová, Noor Ismailová a Vojtěch Mikula, Ivana Mrázová, Erik Taškár


Comments


Archiv
bottom of page