top of page

Slavnostní oběd s žáky devátého ročníku


Stejně jako v předchozích letech, i letos se na konci školního roku uskutečnil ve školní jídelně slavnostní oběd žáků devátého ročníku s vedením školy. Tato symbolická rozlučka s našimi absolventy tentokrát musela respektovat všechna platná protiepidemická opatření a musely být dodrženy náročné hygienické požadavky.

Toto vše se podařilo, a tak mohl pan ředitel a paní zástupkyně deváťákům mj. pogratulovat ke zdárnému dokončení devátého ročníku a popřát všem našim absolventům hodně úspěchů při dalším vzdělávání na středních školách i v životě vůbec.

Poděkovaní za přípravu oběda a krásnou slavnostní tabuli patří kolektivu kuchařek naší školní jídelny.


Comments


Archiv
bottom of page