top of page

Slavnostní oběd s žáky devátého ročníku


Na konci školního roku se ve školní jídelně uskutečnil tradiční slavnostní oběd žáků devátého ročníku s vedením školy. Při této symbolické rozlučce s našimi absolventy pan ředitel a paní zástupkyně deváťákům mj. pogratulovali ke zdárnému dokončení devátého ročníku a popřáli jim hodně úspěchů při dalším vzdělávání na středních školách i v životě vůbec.

Poděkovaní za přípravu oběda a krásnou slavnostní tabuli patří kolektivu kuchařek naší školní jídelny.


Comments


Archiv
bottom of page