top of page

Soutěž v ZOO a dar na lemura


Ve středu 8. listopadu 2023 se naši žáci vydali do ostravské zoo. Hlavním důvodem byla účast v Soutěži mladých zoologů, jejímž tématem byly evropské šelmy. Své znalosti prokázali formou testu, výsledky se však dozvíme až v příštím týdnu. Za naši školu bojovala dvě družstva – mladší žáci (6. a 7. ročník) a žáci starší (8. a 9.r.). Společně s nimi zoo navštívili také žáci 4.B, kteří měli za úkol vyplnit pracovní listy a netradiční formou tak získali nové vědomosti. Na naučných tabulích i pozorováním zvířat zjišťovali odpovědi na otázky, které souvisely se stavbou těla různých živočichů.

Akce se velmi zdařila i díky krásnému počasí – sluníčko nás provázelo po celou dobu návštěvy a díky němu tak vynikly všechny pestré barvy podzimních stromů a keřů. Zkrátka – byla to nádhera!

Zástupce naší školy čekal ještě jeden důležitý úkol – předání finanční částky na symbolickou adopci lemura Sclaterova. Tuto vzácnou poloopici podporujeme již mnoho let. Díky sbírce, která ve škole proběhla, jsme letos získali 12 000,-Kč, což je zatím nejvyšší částka!! Peníze děti předaly přímo panu řediteli zoo, Jiřímu Novákovi, který byl velmi potěšen a vyjádřil své poděkování za podporu ohroženého lemura. Žáci, kteří peníze předávali, tak mohli nakouknout do zákulisí zoo – tedy do pracovny ředitele, což se jistě každému nepovede.

Za učitelský doprovod chceme pochválit všechny účastníky dnešní akce za vzorné chování, respektování dohodnutých pravidel, aktivní přístup k zadaným úkolům a soutěžícím za reprezentaci školy.

Zároveň děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoli finanční částkou na adopční příspěvek.

L. Tulejová, I. Kurková


Comments


Archiv
bottom of page