top of page

Také druhý stupeň si užil svou Veselou olympiádu


Ve středu 23. června už přálo počasí organizaci Veselé olympiády výrazně lépe, a tak mohli žáci 2. stupně absolvovat celý plánovaný program na školním hřišti.

Také na ně, stejně jako o den dříve na jejich mladší spolužáky z 1. stupně, čekalo na pěti stanovištích pět netradičních „olympijských“ soutěží - hod na přesnost, balancování na slacklinu, skok do dálky, štafeta a přetahování lanem. Vždy proti sobě soupeřily dvě třídy stejného ročníku. Pro mladší ročníky byly úkoly stanoveny s mírnější obtížností.

Největší zdatnost, možná překvapivě, prokázali žáci z 6. B, druhá skončila třída 8. B a na třetím místě 9. A, byť i tentokrát platilo, že umístění není to nejdůležitější. Šlo především o to pobavit se, zasportovat si a upevnit kolektiv.

Také tento den pomáhali hlavním organizátorům Sabině Stráníkové a Josefu Hanibalovi bývalí žáci naší školy. A i tentokrát ceny a občerstvení věnovalo Sdružení rodičů a přátel při ZŠ Gorkého. Patří jim za to dík. Už se těšíme na další podobně zábavné akce.Comments


Archiv
bottom of page