top of page

Vítání občánků


V neděli 11. prosince ráno se sešlo 7 žákyň naší školy na Zámečku, kde v průběhu dopoledne předvedly svá kulturní vystoupení na „Vítání občánků“, pořádaných městem Havířov. V programu zazněly básně a písně, kterými děvčata potěšila rodiče a další příbuzné nově narozených občánků našeho města.

Celý program se opakoval čtyřikrát po sobě a velmi se líbil. Poděkování za svědomitý nácvik a krásná vystoupení patří Nikole Sikorové, Kristýně Selingerové, Emmě Krupičkové, Alici Dzámové, Barboře Lojškové, Sabině Liberdové – všechny z 5. B a Anežce Jeklové ze 4. A. Na rozdíl od ostatních děvčat, Anežka předvedla své schopnosti na Vítání občánků již poněkolikáté, v minulosti pod vedením paní učitelky Mileny Novákové. Pochvala patří všem účinkujícím i za čas, který věnovali druhým pro radost.

Irena Kurková


Comments


Archiv
bottom of page