top of page

Výměna rolí


Žáci 6. B třídy prožili netradiční hodinu hudební výchovy. Jejího vedení se neujal učitel, ale žák, konkrétně žákyně Alžběta Pecková. Ve vyučovací hodině jsme se seznamovali se strunnými smyčcovými nástroji a Alžběta, která již 6. rokem hraje na housle, svým spolužákům tento nástroj více přiblížila.

Nejprve popsala stavbu houslí a zásadní pomůcku smyčec. Pak se věnovala ladění a samotné hře. Vyslechli jsme několik písní, jimiž nás Alžběta vánočně naladila. Na závěr dovolila svým spolužákům, aby si na housle zadrnkali. Při této činnosti jim pomohla přiložit si housle správně pod hlavu, takže spolužáci vypadali jako skuteční houslisté.

Na závěr můžeme dodat, že když se žák na chvíli ocitne v roli učitele, je to obohacující nejen pro něj, ale pro všechny posluchače.

Mgr. Pavlína Volná
Comments


Archiv
bottom of page