top of page

Výsledky zvláštního zápisu do 1. ročníku zákl. vzdělávání pro školní rok 2022/2023 na ZŠ Gorkého

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění, zveřejňuje ředitel školy výsledek řízení o přijetí dětí, které zákonní zástupci přihlásili ve dnech 06. a 07. června 2022 k základnímu vzdělávání od 1. září 2022 v rámci konání zvláštního zápisu do prvního ročníku. Podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. Ze dne 21. 3. 2022 (Lex Ukrajina školství) .


Výsledky řízení jednotlivých uchazečů jsou zveřejněny pod předem sdělenými registračními kódy přihlášek.


Výsledek zvláštního zápisu 2022_ZSGH_ke_zverejneni_sgn
.pdf
Stáhnout PDF • 207KB


Zveřejněním seznamu obsahujícího výsledek jednotlivých řízení se v souladu s § 183 odst. 2 Školského zákona považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená. (Zveřejněno také ve vývěsce školy - na budově ZŠ Gorkého Havířov.)


Poučení: Proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu. Odvolání se podle správního řádu § 81 a násl. podává vždy prostřednictvím ředitele základní školy.

Comments


Archiv
bottom of page