top of page

Výuka naruby v 5. B


Anna Škobrtalová

Dne 1. června jsme si někteří žáci 5. B vyzkoušeli, jaké to je, stát se paní učitelkou nebo panem učitelem. Naopak do lavice usedla naše třídní učitelka Irena Kurková, která si zase otestovala, jaké to je, být žákyní na celý jeden den.

Už od začátku všechny hodiny probíhaly ukázkově. I přesto, že nejsme opravdoví učitelé, byli žáci ukáznění a respektovali nás. Já jsem měla na starost hodinu matematiky, do které jsme společně s mým spolužákem Benem připravili pracovní listy pro všechny žáky. Moc jsem si hodinu užila a beru ji jako další novou zkušenost.

Mým snem je už od malička být paní učitelkou, proto jsem ráda za to, že jsem si to mohla alespoň na 45 minut zkusit. Celý tento den jsem si parádně užila nejen já, ale také všichni žáci i naše paní učitelka.


Nela Borková

Den dětí byla šance zažít nějakou legraci, protože vážných chvil si ve škole užijeme hodně. A tak proběhl 1. června v naší třídě „Den naruby“, který byl věnován výměně rolí mezi naší paní učitelkou a žáky.

Paní učitelka se do nás velmi dobře vcítila a dle svých znalostí vyčnívala. Neustále se hlásila, místy schválně vyrušovala. Se spolužáky jsme si to moc užili, jelikož byla legrační a to zejména, když měnila hlas a snažila se nás napodobovat při různých příležitostech.

Moc se mi líbilo, že jsme si mohli ve skupinkách připravit vyučovací hodiny. Velmi mě zaujaly příklady na procvičení logického myšlení, povídání o drogách či procvičování češtinářských znalostí. S kamarádkou Anetou jsme si připravily hodinu tělesné výchovy, kde jsme hrály netradičním způsobem koulovanou. Do čtení jsme si připravily krátký veršovaný text, který jsme doplnily o pohyb, aby se nám i spolužákům lépe pamatoval.

Když jsem po škole dorazila domů, byla jsem tak vyřízená, že jsem chtěla rovnou ulehnout do postele. Po tomto zážitku o to více oceňuji práci naší paní učitelky, která denně přichází s novými náměty, aby nás zaujala. Už vím, že není tak snadné udržet pozornost všech žáků v místnosti. Myslím, že se celý den povedl a snad si ho v tomto duchu ještě někdy zopakujeme.Comments


Archiv
bottom of page