top of page

Veselá věda na naší škole! Kroužek zábavných vědeckých pokusů pro děti z 1. stupně.


Vážení rodiče, v letošním školním roce otevíráme kroužek neziskové organizace Veselá věda. Posláním Veselé vědy je rozvoj dětí, jejich přirozené zvídavosti a talentů prostřednictvím podpory zájmu o zkoumání přírody včetně jejích zákonitostí. Děti díky vlastní zkušenosti s objevováním světa přírodních věd získávají pozitivní postoj ke světu vědy, výzkumu a k technickým oborům. Přibližuje dětem vědu hravou formou a je plný zábavných pokusů z chemie, biologie a fyziky. Je určen pro děti z 1.stupně ZŠ. Projekt Veselá věda působí od roku 2011 v mnoha městech po celé republice, úspěšně organizuje kroužky, projektové dny a příměstské tábory.

Na naší škole bude kroužek probíhat pod vedením paní třídní učitelky 2.A, Mgr. Patricie Kuffová a to od 5. října každý čtvrtek od 13:00.

Přihlášky a více informací na: www.veselaveda.czComments


Archiv
bottom of page