top of page

Volby člena školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků

Aktualizováno: 13. 9. 2020

Oznámení ředitele školy o době a místě konání voleb a přihlašování kandidátů na členy do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků při Základní škole Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná


1. Volby do školské rady při Základní škole Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná se uskuteční

v úterý dne 13. 10. 2020 od 16:00 hodin do 18:00 hodin.

2. Místem konání voleb je místnost:

Prostor hlavního vchodu budovy Základní školy Havířov-Město Gorkého 1/329

3. Voliči (zákonnému zástupci žáka) bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost.


4. Hlasovací lístek volič obdrží ve volební místnosti.


5. Kandidát na člena školské rady může kandidovat pouze na jedné kandidátní listině a to buď na kandidátní listině zákonných zástupců nezletilých žáků školy, nebo kandidátní listině pedagogických pracovníků školy.


6. Tiskopis kandidátních listin je k dispozici v kanceláři školy ode dne 14. 09. 2020 a je ho možné vyzvednout každý pracovní den v době od 07:30 hodin do 15:00 hodin nebo je možné jej stáhnout z webu školy níže.


7. Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 15:00 hodin dne 23. 09. 2020 k rukám ředitele školy.

V Havířově dne 12. 09. 2020

Mgr. Igor Zaťko

ředitel školy


Oznámení ředitele o konání voleb

Oznámení_s_hlavičkou (1)
.pdf
Stáhnout PDF • 75KB

Kandidátní listina ke stažení

Kandidátní_listina_2020 (1)
.pdf
Stáhnout PDF • 72KB

Harmoogram voleb

Harmonogram_voleb_do_ŠR_2020
.pdf
Stáhnout PDF • 149KB

Comments


Commenting has been turned off.
Archiv
bottom of page