top of page

Zveřejnění kandidátní listiny člena školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků

Podle Volebního řádu školské rady při ZŠ Gorkého vydaného Radou města Havířova dne 8. 6. 2005, usnesením č. 3957/69/05 článku č. III a harmonogramu voleb do školské rady zveřejňuji Kandidátní listinu na člena školské rady, která mi byla doručena a kterou jsem přijal ve stanoveném termínu do 23. 9. 2020.
Kandidátní listina_pFOLTÝNOVÁ
.PDF
Download PDF • 140KBArchiv
bottom of page