03.07.2020

       V pátek 26. 6. 2020 se na naší škole vydávalo vysvědčení. Vzhledem k nařízením proti šíření Covid-19 to bylo za přísných hygienických opatření. Žáci i učitelé museli mít obličejové roušky nebo štíty, ale to nic neubralo na sváteční atmosféře dne.

     V některých třídách se usku...

25.06.2020

Vysvědčení si zítra 26. 6. 2020  vyzvednou všichni žáci, kteří nejeví příznaky onemocněním Covid-19, nejsou umístěni v karanténě nebo nepřišli v posledních dnech do styku s osobou pozitivní na Covid-19.

Žáci se dostaví do školy v době 07:40-07:55, vstupují hlavním vchodem a u vchodu podstoupí dezinfe...

24.06.2020

     Milí spolužáci a kamarádi,

po několika letech jsou tato oslovení svým způsobem vhodná. Ať už mezi námi přátelství stále přetrvává anebo ne, tak jsme vděční za každého z vás. Ne všichni se známe od první třídy, některé známe pouze jeden, dva, tři roky, ale připadá nám to, jako bychom se znal...

24.06.2020

     Vážení učitelé, mílí žáci a kamarádi,

v pátek 26. 6. 2020 se po devíti letech rozloučíme se základní školou a ukončíme naši dětskou etapu života. Dovolte nám, abychom Vám přiblížili naše působení na základní škole.  

Psal se rok 2011, když jsme se někteří poprvé viděli u zápisu do prvních tř...

23.06.2020

Oznámení přerušení činnosti družin

Rada města Havířova

prostřednictvím odboru školství a kultury MMH

Svornosti 2

736 01 Havířov-Město

Název školy:

Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná

Přerušení (volno) na dny:  01. 07. - 31. 08. 2020

Zdůvodnění:

Zjištěný nezájem zákonných zástupců žáků o přítomnost...

19.06.2020

     Za týden začínají prázdniny, které většina z nás prožije v krásné České republice.

     Náš učitel zeměpisu a moderátor TV FABEX OSTRAVSKO Jirka Jekl vytvořil video, které vás seznámí s nejnavštěvovanějšími místy Moravskoslezského kraje.

Rozhodně stojí za vidění!

16.06.2020

Na základě § 24 odst. 2 Zákona 561/2004 Sb. v platném znění vyhlašuji na dny 29. 6. - 30. 6. 2020 volné dny pro žáky školy.

V důsledku epidemie Covid-19 přikročí škola k organizačním změnám v závěru školního roku. Aby byla umožněna žákům školy účast na letních táborech již od 27. 6. 2020, vyhlašuji dny ředitel...

15.06.2020

     Městský fotbalový klub pořádá nábor kluků a děvčat ročníku 2014 a 2015 do svého oddílu. Všechny bližší informace nejdete na plakátu pod textem.

07.06.2020

     Po dobu čtyř týdnů od 11. 5.  se naši deváťáci, pod vedením svých pedagogů -   p. uč. Lenky Schindlerové, p. uč. Magdalény Slobodové a p. uč. Martiny Novotné - připravovali k přijímacím zkouškám na střední školy. Ani nestandardní podmínky vzdělávání, omezené pandemií koronaviru,...

31.05.2020

V souladu s harmonogramem MŠMT k uvolňování opatření byly stanoveny podmínky pro možnou přítomnost žáků 2. stupně ve školách od 8. 6. 2020. Touto cestou Vás informujeme o systému aktivit, které budou probíhat na naší škole pro žáky 2. stupně.

Dle rozhodnutí Ministerstva školství bude hlavní vzdělávací akt...

     Žáci 9. A a 9. B třídy dostali další zadání do Výtvarné výchovy na téma:COVIDÍME“ z okna pokoje, v němž teď trávíme veškerý čas …“ aneb: Výhled z místa, které je teď nejen mým domovem, ale i školou, kanceláří, tělocvičnou a dalšími místy, kam jsme v době karantény nemohli.

     Jak si por...

22.05.2020

      Nejenom matematika nebo jazyky, ale i zeměpis je pro naše žáky důležitým předmětem.

      Proto náš kolega Jirka Jekl, který působí i na TV FABEX OSTRAVSKO, vytvořil krátké video o Moravskoslezském kraji.

     Podívat se na něj můžete i vy  :-)

21.05.2020

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření se v naší škole uskuteční od 25. května 2020 vzdělávací aktivity pro žáky 1. stupně. Docházka do výše uvedených aktivit není povinná, bude probíhat pouze pro přihlášené žáky (zájemce) ve skupinách o maximálním počtu 15 žáků.

Přihlášení k přípravě na př...

     Vzhledem k blížícímu se termínu dobrovolného nástupu žáků 1. stupně do škol, přinášíme pro přihlášené strávníky tyto bližší informace.

      Na základě vyplněného dotazníku k závaznému přihlášení žáků 1. stupně k přítomnosti ve škole, přihlásili rodiče své děti současně i k odběru oběd...

18.05.2020

Výuka ve druhém pololetí tohoto školního roku probíhá zcela nestandardním způsobem za situace, na kterou nebylo možné se připravit a mnoho rodičů si jistě klade otázku, jak bude probíhat hodnocení žáků na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhláš...

Please reload

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com