top of page

Řád školní jídelny                                            

Školní stravování je poskytováno žákům dle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 107/2005 Sb., včetně následných změn a doplňků.

Školní jídelna zabezpečuje rovněž stravování zaměstnanců vlastní organizace a  zaměstnanců gymnázia.

bottom of page