top of page

Informace k vyzvedávání žáků ze školní družiny

Vzhledem k organizaci práce ve ŠD budeme děti předávat zákonným zástupcům, nebo pověřeným osobám v každou celou hodinu (kterou jste uvedli na přihlášce do ŠD) po dobu deseti minut, tedy v časech:

14:00 – 14:10  

15:00 - 15:10

16:00 – 16:30

V jinou dobu nebude možno z organizačních důvodů děti vyzvedávat. Pokud budete vědět, že se v předem nahlášenou dobu, nemůžete dostavit, napište prosím paní vychovatelce písemnou omluvenku - lístek s datem a Vašim podpisem, že si výjimečně v tento den přijdete pro dítě např. místo ve 14:00 až v 15:00. Pokud žák po vyučování školní družinu nenavštíví, napište také prosím na tento den písemnou omluvenku, kterou žák předá paní třídní učitelce, nebo paní vychovatelce.

bottom of page