top of page

Projekt Školní projekt Evropské unie               

skolni-projekt.jpg

Projekty "Ovoce a zelenina do škol" a projekt "Mléko do škol" spadají do kompetence Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Na přípravě se podílelo i MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí. Prostředky na tento projekt poskytne Evropská unie ze 73% a Česká republika ze 27%. Spojení projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol pod společný projekt s názvem ŠKOLNÍ PROJEKT schválila vláda 8.3.2017.

Cílem projektu "Ovoce a zelenina do škol" je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce a zeleniny, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí,  zlepšit zdravotní stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Dodávky ovoce, zeleniny a mléka v projektu „Ovoce a zelenina do škol“ a "Mléko do škol" jsou žákům školy dávány nad rámec pravidelného školního stravování, tzn. že dodávka ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků v projektu nenahrazuje naplňování výživových norem stanovených vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Naše základní škola se připojila k projektu v září 2014 a účastnila se postupného rozrůstání projektu, který dodával žákům v první fázi ovoce, následně navíc i zeleninu a v současné době také mléko a mléčné výrobky. Cílovou skupinou projektu v naší škole jsou od školního roku 2017/2018 všichni žáci školy.

Dodávka ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků v projektu probíhá v pravidelných čtrnáctidenních intervalech a skládá se z dodávky ovoce, zeleniny, ovocných šťáv, ovocných pyré, neochuceného mléka a neochucených mléčných výrobků (např. jogurt, sýr, tvaroh).

bottom of page