top of page

Vnitřní řád školní družiny                               

Vnitřní řád školní družiny při ZŠ Gorkého Havířov upravuje podmínky účasti, provozu a práce ve školní družině a také stanovuje práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců a zaměstnanců školní družiny.

Jeho aktuální znění je dostupné níže.

bottom of page