Dokumenty školské rady                                    

Dokumenty upravujícími práci Školské rady při ZŠ Gorkého Havířov jsou:

  • zřizovací listina

  • volební řád

  • jednací řád

  • zápisy z jednání školské rady

Uvedené dokumenty jsou k dispozici níže.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com