Zaměstnanci školní družiny                               

Zahnašová Lucie

vedoucí vychovatelka

1. oddělení

Mgr. Eva Brabcová

vychovatelka

2. oddělení

Mgr. Ondřej Smetana

vychovatel

3. oddělení