Zájmová činnost                                                   

Žáci naší školy mohou během školního roku navštěvovat kroužky s různorodou tématikou, sport, poříroda, technika, umění...

PŘEHLED KROUŽKŮ PRACUJÍCÍCH NA ZŠ GORKÉHO VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

Název kroužku       Vedoucí kroužku         Doba provozu      Obsazenost kroužku

                                                                                   kroužku                      žáky tříd

Basketbal 1.st         Kolářová Blanka               pondělí         2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.B, 5.A

                                                                                16:15-18:15

Volejbal                     Pelikán Ivan                   pondělí               4.A, 5.A, 5.B, 6.B

                                                                        15:15-16:15

Keramický             Kadlčíková Lenka              úterý                  1.A, 1.B, 2.B, 4.B

                                                                        12:30-14:30

Výtvarný                   Mifková Jiřina                  úterý                 1.B, 2.A, 2.B, 5.B

                                                                        13:00-14:30

Dopravní                Hejdová Dagmar               čtvrtek                   4.A, 4.B, 5.B

                                                                        13:00-14:00

Dramatický              Volná Pavlína                  čtvrtek                4.A, 7.A, 9.A, 9.B

                                                                        13:45-14:45

Stolní tenis              Hanibal Josef                   pátek                        6.A, 7.B

                                                                        13:20-14:20