top of page

Zájmová činnost                                                   

Žáci naší školy mohou během školního roku navštěvovat kroužky s různorodou tématikou, sport, poříroda, technika, umění...

PŘEHLED KROUŽKŮ PRACUJÍCÍCH NA ZŠ GORKÉHO VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Název kroužku       Vedoucí kroužku         Doba provozu      Obsazenost kroužku

                                                                                   kroužku                      žáky tříd

Basketbal                 Kolářová Blanka               pondělí        

                                                                                16:00-18:00

 

Všeuměl                  Mifková Jiřina                  středa

                                                                        12:30-13:30

Dopravní                Hejdová Dagmar               úterý

                                                                        12:45-13:45

Šachový                   Bulawa Marek                 středa

                                                                        13:55-14:55

Klub ICT - Legoroboti   Zaťko Igor                  čtvrtek

                                                                        14:15-15:45

Konvarzační klub AJ    Soldánová Lucie      září 2021 - leden 2022

bottom of page