top of page

Školní jídelna informuje                                  

INFORMACE ŠJ

ŠKOLNÍ JÍDELNA MÁ TATO TELEFONNÍ ČÍSLA: 597578829

                                                                  NEBO   597578594

PLACENÍ STRAVNÉHO

Stravné můžete zaplatit  - v hotovosti

                                       - převodem z účtu 

 

HOTOVĚ je možno  koupit obědy od následujícího dne zaplacením v kanceláři ŠJ.

PLATBA Z ÚČTU:

Jestliže jste se rozhodli platit stravné převodem z účtu, dohodněte si s Vaším peněžním ústavem:

Souhlas s inkasem – cílený – na kontrolu platby podle bankovního spojení příkazce

(ZŠ, Gorkého ul. 1, Havířov – Město) KB a.s. Havířov – Město,

číslo účtu: 27-2882270297/0100

variabilní symbol = evidenční číslo strávníka (bude Vám přiděleno v kanceláři ŠJ)

V měsíci zřízení zaplatíte ve školní jídelně hotově zálohu na stravné ve výši 700Kč, v dalších měsících pak  jen skutečně projedenou stravu za předchozí měsíc. Po skončení školního roku, tzn. v průběhu července Vám školní jídelna zálohu, buď na požádání vrátí na Váš účet, nebo ji převede do příštího školního roku.

 

POZOR: všichni, kteří budou platit obědy převodem z účtu, budou mít automaticky na každý následující měsíc obědy objednané! V případě, že nebudete chtít oběd na první a další dny následujícího měsíce (např. z důvodu nemoci), je možné odhlásit  = zablokovat výdej obědů osobně, telefonicky nebo přes internet nejpozději jeden den předem do 13:30 hodin (den předem = den, kdy probíhá vyučování).

NEODHLÁŠENÁ  STRAVA  = ODEBRANÁ!

Strávníci jsou zařazováni do věkových skupin (Vyhláška č.107/2005 Sb,

o školním stravování, příloha 2)  na celou dobu školního roku - od 1.9.2022 do 31.8.2023 ( Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon, § 119), ve kterém dosahují daný věk.

 

UPOZORNĚNÍ  STRÁVNÍKŮM

 

V PŘÍPADĚ ONEMOCNĚNÍ ŽÁKA VYDÁVÁME OBĚDY DO NOSIČŮ POUZE PRVNÍ DEN NEMOCI.

OSTATNÍ STRAVENKY JE NUTNÉ SI ODHLÁSIT!!

ZA NEODHLÁŠENÉ OBĚDY JE POVINEN DOPLATIT CENU ZAHRNUJÍCÍ NÁKLADY V PLNÉ VÝŠI.

 

NA ZÁKLADĚ OPATŘENÍ  SE OBĚDY DO NOSIČŮ VYDÁVAJÍ V DOBĚ OD 11.15 – 11.30 nebo OD 13.45 – 14.00 HOD.

 

CENY OBĚDŮ      V DOBĚ VYUČOVÁNÍ      NEODHLÁŠENÉ V DOBĚ ABSENCE 

 

žáci do 6 let                1 oběd  - 20,- Kč                        1 oběd – 62,- Kč

žáci   7-10 let              1 oběd –  26,- Kč                       1 oběd – 68,- Kč

žáci 11-14 let              1 oběd –  29,- Kč                       1 oběd – 71,- Kč   

žáci nad 15 let             1 oběd –  37,- Kč                       1 oběd  - 79,- Kč 

studenti    11-14 let     1 oběd –  29,- Kč                       1 oběd -  71,- Kč

studenti nad 15 let       1 oběd –  37,- Kč                       1 oběd – 79,- Kč

 

OBJEDNÁVÁNÍ DRUHU JÍDLA

Strávníci si mohou objednávat druh jídla (oběd 1 nebo oběd 2) u objednacího boxu v jídelně nebo prostřednictvím internetu nebo mobilního telefonu vždy po zaplacení stravného – nejpozději 1 kalendářní den předem do 13.30hodin. Pokud si obědy neobjednají, automaticky dostanou z jídelníčku oběd č.1.

 

Odhlašování stravy s možností výběru obědů prostřednictvím internetu nebo mobilního telefonu. Co to pro Vás znamená?

  • přihlašovat i odhlašovat stravu můžete kdykoliv po celých 24 hodin denně

  • můžete použít libovolný počítač připojený na internet

  • můžete použít libovolný mobilní telefon s možností zasílání SMS zpráv na adresu elektronické pošty a příjmu elektronické pošty pomocí SMS

  • můžete využít další doplňkové služby zasílání zpráv na Vaši e-mailovu adresu:

   zaslání zprávy o potvrzení Vaší objednávky

               zaslání zprávy o nedostatečné výši Vašeho konta

               zaslání zprávy o nevyzvednuté stravě souvisle v posledních 3 dnech (tím Vám

               připomeneme, že jste si zapomněli stravu odhlásit, nebo že Vaše dítě na objednané   

               jídlo nechodí).

               zaslání zprávy o podrobném měsíčním vyúčtování.

Pro registraci postupujte podle následujících pokynů:

Navštivte kancelář  školní jídelny. Zde obdržíte přihlášku na objednávání internetem s následujícími údaji:

     Číslo zařízení - 0572

Uživatelské jméno – vaše příjmení a jméno bez čárek a háčků např. novakjiri

Heslo – evidenční číslo strávníka (dostanete v kanceláři ŠJ). Zvolené heslo lze po prvním přihlášení změnit. Po vyplnění údajů vraťte zpět do kanceláře školní jídelny.

Od následujícího dne po registraci lze již objednávat stravu  na internetu na adrese:

www.strava.cz, kde naleznete pokyny, podrobnosti a návod na obsluhu.

Zprovoznit Internet nebo naučit se odesílat e-mail jako SMS zprávu, se musí naučit každý strávník sám nebo s podporou příslušného dodavatele počítače nebo mobilního telefonu. Jídelna ani firma VIS Plzeň v tomto směru nemůže poskytovat strávníkům odbornou pomoc.

Aktualizace údajů na internetu  provádí školní jídelna pravidelně  v pracovní dny

do 13.30 hodin (tzn. odhlašovat a vybírat stravu lze jeden pracovní školní den předem do 13.30 hodin).

 

ELEKTRONICKÝ SYSTÉM VÝDEJE STRAVY

Ve školní jídelně je instalován elektronický systém výdeje stravy, který nahradil bývalé stravenky. Jídlo je vydáváno systémem identifikačních čipů. První čip školní jídelna strávníkovi zapůjčí proti záloze 115,-Kč. Uvedený systém je platný po celou dobu docházky do školní jídelny, samozřejmě za předpokladu, že identifikační médium nezničí a neztratí.

V případě zapomenutí či ztráty čipu o objednanou stravu nepřijdete – v kanceláři ŠJ Vám bude vydána náhradní stravenka.

V případě ztráty nepřijdete o hodnotu přihlášené stravy, protože výdej na ztracený čip bude blokován, ale je nutné si za uvedenou cenu zakoupit čip nový.

V případě ukončení stravování, po odevzdání nepoškozeného čipu Vám bude pořizovací částka vrácena.

Při ukončení stravování a ukončení docházky do školy jsou zákonní zástupci povinni žáka ze školního stravování ihned odhlásit z důvodů přípravy vyrovnání plateb za stravné. Za nepoškozené identifikační médium zálohu v plné výši vrátí. Čipy lze vrátit nejpozději do 4 měsíců po odchodu ze školy.

Kompletní přehled cen stravného v tabulce ZDE.

 

31.3.2023

bottom of page