top of page

Inspekční zprávy a protokoly                          

Tuto stránku pro vás chystáme. Brzy bude k nahlédnutí.

 

Inspekční zpráva ČŠI z xxxxxxxxx obsahuje zjištění z inspekční činnosti konané ve dnech xxxxxxxxxxxxx. Uvádí, co bylo předmětem inspekční činnosti, popisuje charakteristiku školy, hodnotí podmínky k realizaci školních vzdělávacích programů, průběh vzdělávání a jeho výsledky ve vztahu ke vzdělávacím programům.

bottom of page