top of page

Inspekční zprávy a protokoly                          

Inspekční zpráva ČŠI z obsahuje zjištění z inspekční činnosti. Uvádí, co bylo předmětem inspekční činnosti, popisuje charakteristiku školy, hodnotí podmínky k realizaci školních vzdělávacích programů, průběh vzdělávání a jeho výsledky ve vztahu ke vzdělávacím programům.

bottom of page