© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

Vzdělávací program školní družiny                  

Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Gorkého Havířov byl vytvořen podle zásad daných rámcovým vzdělávacím programem (tzv. RVP). Formuluje naše představy o podobě zájmového vzdělávání na naší škole.

 

Náš program usiluje o vytváření zdravé osobnosti, odolné vůči negativním vlivům, která bude znát svou cenu, najde své místo ve zdravé sociální skupině.
Našim cílem je připravit jedince pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volno-časových aktivit ho vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi, návyky, ale také postoji.

Jeho aktuální znění je dostupné níže.