top of page

Vzdělávací program školní družiny                

Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Gorkého Havířov byl vytvořen podle zásad daných rámcovým vzdělávacím programem (tzv. RVP). Formuluje naše představy o podobě zájmového vzdělávání na naší škole.

 

Náš program usiluje o vytváření zdravé osobnosti, odolné vůči negativním vlivům, která bude znát svou cenu, najde své místo ve zdravé sociální skupině.
Našim cílem je připravit jedince pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volno-časových aktivit ho vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi, návyky, ale také postoji.

Jeho aktuální znění je dostupné níže.

bottom of page