top of page

Kontakty Školní poradenské pracoviště         

Mgr. Marie Komárová

speciální pedagog

komarova@zsgh.cz

597 578 828, 723 723 723

Mgr. Lucie Soldánová

výchovná poradkyně

soldanova@zsgh.cz

597 578 828

Mgr. Tomáš Vlček

školní metodik prevence

vlcek@zsgh.cz

597 578 828

bottom of page