Adventní představení pro děti

Žáci dramatického kroužku již několik let vystupují v Adventu pro děti z 1. stupně. Letos si pro ně připravili pásmo tvořené písněmi a scénkami, jimiž podtrhli význam Vánoc. V první scénce jsme se setkali s hvězdářem a hvězdami, z nichž nejvzácnější hvězda kometa oznamuje poselství o příchodu právě narozeného Spasitele. Kometa vyzývá k tomu, abychom i my podobně jako hvězdy společně svítili všem lidem na cestu k Bohu. Ve druhé scénce se dva andělé radili, které zvířátko bude nastávajícím rodičům pomáhat s novorozenětem. Zjistí však, že se zvířata jen chlubí svými přednostmi. Je zde ještě oslík, jehož život naučil pokorně a trpělivě sloužit a všechno ostatní mu přináší jen rány holí. Přesto r

Oznámení o přerušení činnosti školní družiny

Oznámení přerušení činnosti družin Rada města Havířova prostřednictvím odboru školství a kultury MMH Svornosti 2 736 01 Havířov-Město Název školy: Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná Přerušení (volno) od-do: 23. 12. 2019 – 03. 01. 2020 Zdůvodnění: Zjištěný nezájem zákonných zástupců žáků o přítomnost žáků ve školní družině v období vánočních prázdnin. Zveřejněno: Datum: 19. 12. 2019 Místo: web školy, úřední deska školy Datum oznámení: V Havířově dne: 19. 12. 2019

Vánoční besídka žáků 3. A

V úterý 17. prosince 2019 vystoupili třeťáci poprvé před svými rodiči na vánoční besídce. Úvodní slovo patřilo tř. učitelce Zdeňce Tesarčíkové, která uvítala rodiče a příbuzné vystupujících dětí, popřála jim hodně zdraví a úspěšný nový rok 2020. Program zahájily děti svou společnou básní „Těšení“ a potom již přednes básní střídal zpěv koled. Zavládla příjemná vánoční atmosféra, kterou si určitě vychutnali všichni zúčastnění. Závěr vystoupení patřil vánoční písni „Veselé Vánoce“, kterou si společně s dětmi zazpívali i rodiče. Vánoční besídka třeťáků se všem moc líbila. Byla náležitě odměněna velkým potleskem a maminkám i babičkám ukápla nejedna slzička.

Školní vánoční turnaj letos opanovala 8. B

Čtvrtek 19. prosince 2019 byl pro žáky druhého stupně ve znamení sportu. V městské sportovní hale Slavie se uskutečnil tradiční školní vánoční turnaj ZŠ Gorkého ve florbalu pro kluky a v přehazované pro dívky. Už 15. ročník turnaje přinesl opět líté boje jednotlivých třídních týmů v obou kolektivních sportech. Nejprve se odehrály zápasy v základních skupinách. V jedné soupeřili šesťáci a sedmáci a ve druhé osmáci a deváťáci. Nejlepší dva týmy z každé základní skupiny postoupily do vyřazovacích bojů, z nichž nakonec vyšel vítěz turnaje. Nejúspěšnějším týmem se nakonec v obou sportech ukázali kluci a holky z 8. B, stříbro braly týmy 9. B a bronz žáci 7. B. Žáci 9. B obdrželi navíc i ocenění za

Vánoce na ZŠ Gorkého

Vánoce na ZŠ Gorkého se nesou v duchu tradičních akcí. Deváťáci ve spolupráci s rodiči a třídními učitelkami tříd 1. stupně uspořádali 6. 12. mikulášskou nadílku. Ve třídách panovala příjemná atmosféra, hříšníci poctivě zpívali i recitovali básničky, některé třídy měly připraveno celé mikulášské pásmo a všichni si tento den náramně užili. Děkujeme především aktivním rodičům, kteří své děti pomohli okostýmovat a přichystali mikulášské balíčky pro jednotlivé třídy. O Vánočním jarmarku v tělocvičně školy jsme psali už v tomto článku. Tak jen dodejme, že v pořadí čtvrtý jarmark na naší škole přinesl třídám za prodej výrobků a napečených dobrot přes 50. 000,-Kč, které použijí na realizaci aktivit

Vánoční tvoření čtvrťáků v Hotelu Rudolf

V pondělí 16. prosince přijala třída 4. B pozvání na Vánoční tvoření do Hotelu Rudolf. Paní provozní Žaneta Gabrišová spolu se zaměstnanci kuchyně připravila pro všechny žáky zajímavé gastronomické dopoledne plné soutěží. Žáci byli rozděleni do 5 týmů po čtyřech. Každý tým si vymyslel název a dostal přidělen svůj pracovní stůl se surovinami. Proti sobě soutěžili: Drsní holubi, Kinďomourové, Šmoulové, Kuchaříci a Meduňky. Jejich hlavy zdobily papírové kuchařské čepice. První soutěžní úkol byl týmový: připravit Vánoční perník na plech podle receptu. Rozhodoval i čas pro přípravu těsta. Kuchtíci odměřovali, sypali, nalévali, přidávali a míchali suroviny podle receptu. Každý tým pak předal plech

Vánoční zpívání s rodiči v 1. A

12. prosince 2019 jsme se sešli v naší třídě 1.A s rodiči prvňáčků, abychom se na chvíli zastavili v předvánočním shonu, společně poseděli u vánočního stromečku a zazpívali si vánoční písničky. S dětmi jsme připravili program plný básniček a písniček s vánočním nádechem. Maminky nachystaly bohaté pohoštění plné dobrot a všichni jsme si posezení a zpívání užili. Tak jsme zakončili rok 2019 a budeme se těšit na další společné akce v roce 2020. Třídní učitelka 1. A Mgr. Milena Nováková

Pirát ve školní družině

Ve středu 11. prosince 2019 zavítal do naší družinky „PIRÁT“, artista Milan Ošmera. Jeho zábavná show byla plná kouzel a žonglérství. Dětem ukázal žonglování s míčky, kruhy, kuželkami, noži, chození po skle bosýma nohama a také neuvěřitelná kouzla s kartami. Do své show zapojil jako asistentky i naše žačky a paní vychovatelku, kterým za jejich statečnost vyrobil zvířátko z nafukovacích balónků. Děkujeme panu Ošmerovi za úžasnou show a těšíme se zase příště!

Čtvrťáci ve Světě techniky

V předvánočním čase, dne 11. 12., dostaly 4. ročníky dáreček v podobě výletu do oblasti Dolních Vítkovic. Navštívili jsme areál U6, kde jsme byli rozděleni do 3 skupin. Jedni vyráběli srdíčko z drátků, druzí xylofon ze dřeva a třetí skupina se měla možnost dozvědět něco více o vodě formou pokusů. Poté jsme si prohlédli celou expozici, která se všem moc líbila. Děkujeme MmH, který exkurzi financoval.

Vánoční jarmark opět úspěšný

V úterý 10. prosince 2019 se opět uskutečnil náš vánoční jarmark. Každá třída si nachystala výrobky - připravené doma i ve škole - a nabízela je v tělocvičně zájemcům. Měli jsme plno a výrobky měly velký úspěch. Třídy nabízely vánoční ozdoby, přáníčka, věnce, svícny, cukroví, vánočky a mnoho jiných dobrot. Akci pořádalo rodičovské sdružení ve spolupráci s učiteli, přáteli školy a samozřejmě s našimi žáky.

Vánoční dílnička ve 2.B

V první adventní neděli tohoto roku jsme se opět sešli u příležitosti vánočních dílniček ve třídě paní učitelky Kadlčíkové. Atmosféra byla opravdu sváteční a kromě nazdobeného stromečku na rodiče čekalo milé překvapení. Děti měly připravené krátké vystoupení s pásmem zimních písniček, které sklidilo velký potlesk a i nějaká ta slzičku ukápla. Celé dopoledne bylo vyplněno tvořením, ochutnáváním rozličných laskomin a povídáním. Opět se zapojily nejen děti, ale i rodiče a prarodiče. Vyrobili jsme mnoho hezkých tématických ozdob, které se pak prodávaly na vánočním jarmarku. Tak jako za předešlé dílničky patří i tentokrát velký dík paní učitelce a všem, kteří se na zajištění akce podíleli. Jana L

Vánoční turnaj v basketbalu

Vánoční turnaj v basketbalu se konal na palubovce Sportovní haly Žákovská. Reprezentovaly nás na něm děti z basketbalového kroužku naší školy, který organizujeme ve spolupráci s BK Havířov. Naplnili jsme heslo, že není důležité zvítězit, ale pořádně si zahrát. Všem reprezentantům i paní trenérce Kolářové děkujeme.

Součástí Ceny Ď za podporu ZOO Ostrava bylo i pozvání na slavnostní mši

V červnu letošního roku byla naše škola nominována, zoologickou zahradou v Ostravě, na „Cenu Ď“. Ta má za cíl vyjádřit poděkování mecenášům, podporovatelům a dárcům za jejich aktivity. Cenu jsme nakonec získali z pěti nominovaných organizací v naší kategorii, převzali ji v budově Nové scény Národního divadla v Praze a přivezli k nám do školy. Součástí ceny byla pozvánka pro zástupce tzv. „Stonožkových“ škol (rozuměj-škol spolupracujících s hnutím Na vlastních nohou – Stonožka) do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na pražském hradě na 9. slavnostní mši svatou pro všechny, kteří svou obětavostí a laskavostí pomáhají dělat náš svět lepším. Mše se uskutečnila v pátek 6. 12. 2019 a jejím hla

Rodiče zvou na vánoční jarmark

V pořadí už čtvrtý jarmark, tentorkát s vánoční tématikou, uspořádají v úterý 10. prosince 2019 aktivní rodiče našich žáků. Kromě návštěvy samotného jarmarku v tělocvičně jsou všichni rodiče žádáni i o pomoc s přípravou a tvorbou výrobků. Více informací v pozvánce ZDE.

Červená stužka 2019

Žáci 9. ročníku naší školy se i letos zúčastnili sbírkově-informační akce Červená stužka. Ta má upozňovat na rizika přenosu viru HIV, který způsobuje zákeřné onemocnění AIDS. V pondělí 2.12., za velmi chladného počasí, nabízeli obyvatelům Havířova informační letáčky a zájemcům prodávali za 20,-Kč červené stužky - symbol boje proti nemoci AIDS. Během dopoledne se jim podařilo vybrat neuvěřitelných 7.000,-Kč. Tyto peníze odešleme na konto organizátora sbírky, tedy České společnosti AIDS pomoc. Ta je použije na další šíření informací o problematice HIV-AIDS a provoz Domu světla, který pomáhá lidem ohroženým touto nemocí. Všem zúčastněným žákům i dárcům moc děkujeme!!!

Vánoční stromek - posel vánoc

I do naší školy se pomalu, ale jistě, vkrádá krásné adventní období provázené čekáním na vánoční svátky. K vánocům patří mnoho symbolů a jedním z těch nejkrásnějších je vánoční stromeček. Jako školní vánoční stromek byla letos vybrána jedlička. Na její výzdobu byly použity pouze přírodní materiály jako dřevo, sláma, skořice, plody rostlin a šišky. Stromeček ozdobila děvčata ze 6.B a čeká na vás ve vestibulu školy. Přijďte se na něj podívat! Děvčatům ze 6.B děkuje za ozdobení stromku, i zhotovení doprovodných panelů, L. Tulejová.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com