Je Vaše dítě připraveno na vstup do 1. třídy?

Pokud máte doma předškoláka a zajímá Vás: Jakými hrami můžete zlepšit připravenost dítěte na zahájení školní docházky? Chcete vědět, co má dítě umět, když se stává školákem? Nebo máte dotazy k doporučení Vašeho dítěte z pedagogicko - psychologické poradny? Ráda to s Vámi prodiskutuje vedoucí našeho Školského poradenského střediska - školní speciální pedagožka Mgr. Marie Komárová. Konzultaci si můžete domluvit: Emailem: komarova@zsgh.cz Telefonicky: 731 105 787 přes SKYPE (mailem, telefonicky domlouvejte termín) Tato možnost platí nejen v období zápisu do 1.třídy, nabídku můžete využít i později. K dispozici máte Náměty pro rozvoj předškolního dítěte, které si můžete stáhnout ZDE.

Aktualizace - Informace k vydání žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy

Vláda ČR schválila změnu ve vyplácení ošetřovného při péči o dítě z důvodu uzavření škol, kterou potvrdilo MPSV ve své tiskové zprávě vydané dne 20. 03. 2020. Rodiče budou moci čerpat náhradu za ošetřovné po celou dobu uzavření škol pro děti až do 13 let. Tisková zpráva k nahlédnutí ZDE. Z důvodu přijatých mimořádných opatření k prevenci šíření koronaviru jsme upravili úřední hodiny kanceláře školy. Potvrzené Žádosti o ošetřovné na děti vydává naše kancelář v době: Pondělí a Středu od 09:00 do 12:00 hodin v budově školy. Pokud Vám tato doba úředních hodin nevyhovuje, pak můžete požádat školu o vydání potvrzené žádosti telefonicky na t.č. 597 578 828 nebo 602 166 473 nebo emailem na reditelst

Sdílení dokumentů v Bakalářích

Pro připomenutí, jak lze přistupovat ke sdíleným dokumentům v Bakalářích, které využívá naše škola v rámci distančního vzdělávání, jsme připravili jednoduchý návod. V něm si můžou uživatelé přečíst, jak si zpřístupnit vzdělávací materiály ze sdílených dokumentů. Dokumenty nejsou přístupné z mobilní aplikace! Návod je k dispozici ZDE. Jak dále pracovat s Dokumenty uvádí nápověda z webu Bakaláři, která je dostupná z odkazu níže: https://www.bakalari.cz/Newsletters/WebPages/img-dokumenty.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=campaign&utm_content=campaign

Informace k plánovanému zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Protože dosud nemáme bližší informace ke změně termínu stanovenému pro zápis do 1. ročníku, doporučujeme Vám sledovat naše školní webové stránky. Zde rodičům se zájmem zapsat své dítě do naší školy včas oznámíme, jakým způsobem budou moci zápis do 1. ročníku absolvovat. Školský zákon stanoví povinnost zákonným zástupcům přihlásit dítě k zápisu ke školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Takže podle dosud známých opatření k uzavření škol ("do odvolání") není jasné, zda budou moci zápisy do 1. ročníku proběhnout v zákonném termínu - zda je stihnou školy v celé republice uskutečnit do 30. dubna. Aktuální situaci a

Distanční výuka na ZŠ Gorkého Havířov

Z důvodu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol bude od středy 11. 03. 2020 až do odvolání probíhat výuka v naší škole distančním způsobem. Bližší informace byly zákonným zástupcům zaslány prostřednictvím komunikačního systému Bakaláři-Komens. Mgr. Igor Zaťko ředitel školy

Výuka v základních školách je od 11. 03. 2020 přerušena

Ministerstvo zdravotnictví dnes sdělilo, že od středy 11. 03. 2020 se ruší výuka základních, středních a vyšších odborných škol z důvodu preventivních opatření v souvislosti se šířením koronaviru. Z uvedeného důvodu bude v naší škole ZŠ Gorkého Havířov přerušena výuka pro žáky školy od 11. 03. 2020 do odvolání. Náhradní péče o děti, žáky a studenty se po dobu protiepidemiologických opatření nezajišťuje. Nebude v provozu ani školní družina. V souvislosti s tímto opatřením školní jídelna automaticky odhlašuje stravu všem strávníkům na dny přerušení výuky. Rodičům žáků a studentů doporučujeme sledovat naše webové stránky, na kterých Vás budeme průběžně informovat o délce přerušení výuky.

Kulturní vystoupení k MDŽ v DPS Mládežnická

V pátek odpoledne 6. března 2020 navštívily žákyně 4. B Domov s pečovatelskou službou na ulici Mládežnická. Přišly potěšit připraveným kulturním programem babičky, které zde bydlí a sešly se k oslavě Mezinárodního dne žen. Zazněly písně lidové i umělé za doprovodu kytary nebo s hudebním podkladem z CD. Některé byly o lásce, jiné z pohádek a jedna dokonce ve španělštině. Program zpestřily i básně a pohybový doprovod dvou písní. Poděkování patří všem pěti žákyním, které obětovaly svůj volný čas na nácvik programu. Dokázaly, že máme na naší škole velmi šikovné a nadané zpěváky a recitátory. A které to jsou? Anna Škobrtalová, Thea Šrámková, Alžběta Marie Pecková, Laura Masopustová a Nela Borková

Projektový den aneb Tučňáci ve škole

Dne 14. 2. 2020 proběhl na naší škole projektový den, jehož tématem byli tučňáci. U příležitosti dne těchto veselých tvorů jsme připravili aktivity, na kterých se podílely společně žáci obou stupňů. Žáci osmých a devátých tříd si vyzkoušeli roli pedagogů a postavili se, pečlivě připraveni, před tabuli. S dětmi nižších ročníků tvořili, psali, kreslili, učili se nová anglická slovíčka ……a ano, vše se točilo kolem ptáků v černém fraku. Učili mladší spolužáky od 1. po 6. třídu vesměs v hodinách anglického jazyka. Předali jim své znalosti i dovednosti, užili si společně spoustu zábavy, legrace i poznávání. Mladším dětem se hodiny moc líbily a už se těší na další podobné. A co na to „dočasné“ učit

Týden zdravých svačin

V posledním únorovém týdnu se naši žáci zapojili do projektu Týden zdravých svačin, který iniciovala společnost Ovocentrum, náš dodavatel v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol. Soutěž spočívá ve vytváření a v nápaditosti zdravých svačin, včetně kvalitního pitného režimu, za využití čerstvého ovoce a zeleniny. Cílem této soutěže je naučit děti spojit si každodenní školní docházku se zdravou svačinou, včetně kvalitního pitného režimu. Přemýšlet o její skladbě a vést děti ke zdravému způsobu života. Na naší škole se zapojily dvě třídy 1. stupně (2. B a 3. B) a také dvě třídy z 2. stupně (8. B a 9. B). Těm menším samozřejmě pomáhali rodiče, ti starší si vytvořili své svačinky přímo ve škole

Doporučení k aktuální epidemiologické situaci

Sdělení rodičům k aktuální epidemiologické situaci V návaznosti na jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje dne 2. 3. 2020 a v návaznosti na doporučení k aktuální epidemiologické situaci vydané Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje v Ostravě (KHS MSK), jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, Vám níže poskytujeme doporučení KHS MSK V Ostravě. Dodržování stanovených postupů má za účel minimalizovat rizika šíření infekce. KORONAVIRUS DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI Vážená paní, Vážený pane, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblast

Městské kolo v recitační soutěži

Krásného úspěchu dosáhli naši žáci na městském kole recitační soutěže. To se konalo se v sobotu 29. 2. 2020 v prostorách SVČ Asterix. Hned tři se totiž umístili na medailových příčkách a stali se tak postupujícími do okresního kola. To se koná v pátek 5. 3. 2020 ve SVČ Juventusu Karviná. Konkrétně to byli Aneta Barvíková (1. třída, 1. místo) Eliška Mikulášková (5. třída 5. místo) a Jan Poláčik (6. třída, 1. místo). Všem gratulujeme a přejem hodně úspěchů v okresním kole.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com