Výsledky zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021 na ZŠ Gorkého Haví

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění, zveřejňuje ředitel školy výsledek řízení o přijetí dětí, které zákonní zástupci přihlásili ve dnech 06. až 17. dubna 2020 k základnímu vzdělávání od 1. září 2020. Výsledky řízení jednotlivých uchazečů jsou zveřejněny pod předem sdělenými registračními kódy přihlášek. Zveřejněním seznamu obsahujícího výsledek jednotlivých řízení se v souladu s § 183 odst. 2 Školského zákona považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená. (Zveřejněno také ve vývěsce školy - na budově ZŠ Gorkého Havířov.) Pouč

Distanční výuka trochu jinak

Na konci minulého týdne jsem dostala e-mail s prezentací od svého žáka Vojtíška Kupky ze 3.A, který bydlí se svými rodiči na „domečku“ a mají malé hospodářství. Vojtův tatínek mi psal: „Samozřejmě jsem mu s prezentací pomohl, ale režie a pracovní činnosti jsou autentické. Vojtík to dělá s radostí a každý den.“ Po zhlédnutí prezentace jsem nebyla schopna slova, posuďte sami. Pouze dodávám nejen pracovní činnosti, ale i prvouka, tělesná výchova….. Kliknutím na obrázek níže spustíte prezentaci

Desátý ročník literární soutěže o čertech byl vyhlášen

Máme kreativní zábavu pro naše žáky, kteří mají momentálně uzavřenou školu! Ostravský městský obvod Mariánské Hory a Hulváky vyhlásil jubilejní 10. ročník literární soutěže Čertovské pohádky. Děti ze základních škol v celém Moravskoslezském kraji opět můžou pustit uzdu svým fantaziím a vymýšlet pohádkové příběhy o čertech. Tentokrát organizátoři oblíbené soutěže zvolili jako téma ročníku „Čerty na oslavě“. Pravidla soutěže jsou jednoduchá jako v předchozích letech. Mladý spisovatel má za úkol napsat pohádku v maximální délce jedné strany formátu A4 a hlavním hrdinou příběhu musí být čert, který tentokrát má něco společného s oslavami všeho druhu. Pohádku je potřeba odeslat nejpozději do 30.

Distanční výuka ve třídě 1.A

Také ve třídě 1. A probíhá v těchto týdnech distanční výuka. Děti plní své úkoly doma, za pomoci rodičů. Ale nezapomínají ani na pobyt na čerstvém vzduchu. Velké poděkování patří, za pomoc dětem a spolupráci s třídní učitelkou na dálku, všem rodičům! Milena Nováková, třídní učitelka.

Domácí výuka ve třídě 3.A

Nařízením vlády ze dne 11. 3. 2020 byla zrušena prezenční výuka a nyní je vedena tzv. distanční výuka. To znamená, že se děti učí „ z domova“. Přes počáteční problémy se už nyní daří s dětmi i rodiči komunikovat. Děti plní pilně zadané úkoly, a dokonce nezapomínají ani na předměty jako jsou pracovní činnosti, výtvarná, hudební nebo tělesná výchova. To dokládají přiložené fotografie. Za to patří všem velká pochvala a dík. A jak jsem se od rodičů dozvěděla, většina z nich se už do školy těší.

Zápis do 1. ročníku - aktuální informace

Dle Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021 Č.j.:MŠMT-12639/2020-l stanovuji termín pro zápis do 1. ročníku ZŠ Gorkého pro školní rok 2020/2021 na dny 6. dubna 2020 - 17. dubna 2020 v jednotlivých případech, ze zvlášť závažných důvodů, lze zápis provést až do 30. 04. 2020 po osobním dojednání zákonného zástupce s vedením školy. Zápis je povinný pro děti narozené od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2014. POZOR ! Žák může být zapsán k základnímu vzdělávání pouze na jedné škole! Pokud zákonní zástupci zapsali dítě na jiné škole, žádost na naší škole již nepodávají! V souladu s mimořádný

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com