Aktivity pro žáky 2. stupně naší školy pořádané od 8. 6. 2020

V souladu s harmonogramem MŠMT k uvolňování opatření byly stanoveny podmínky pro možnou přítomnost žáků 2. stupně ve školách od 8. 6. 2020. Touto cestou Vás informujeme o systému aktivit, které budou probíhat na naší škole pro žáky 2. stupně. Dle rozhodnutí Ministerstva školství bude hlavní vzdělávací aktivitou pro žáky 2. stupně až do 30. června 2020 vzdělávání na dálku. Díky příznivému vývoji epidemiologické situace se od 8. června 2020 umožňuje osobní přítomnost žáků všech ročníků 2. stupně základní školy za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konání konzultací či třídnických hodin. Na základě konkrétních prostorových, personálních a organizačních podmínek naší školy bude umožněna

Karanténa očima našich deváťáků…

Žáci 9. A a 9. B třídy dostali další zadání do Výtvarné výchovy na téma: „COVIDÍME“ z okna pokoje, v němž teď trávíme veškerý čas …“ aneb: Výhled z místa, které je teď nejen mým domovem, ale i školou, kanceláří, tělocvičnou a dalšími místy, kam jsme v době karantény nemohli. Jak si poradili, posuďte sami na této koláži jejich fotografií.

Zeměpis: Moravskoslezský kraj

Nejenom matematika nebo jazyky, ale i zeměpis je pro naše žáky důležitým předmětem. Proto náš kolega Jirka Jekl, který působí i na TV FABEX OSTRAVSKO, vytvořil krátké video o Moravskoslezském kraji. Podívat se na něj můžete i vy :-)

Vzdělávací aktivity pro žáky 1. stupně od 25. 05.

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření se v naší škole uskuteční od 25. května 2020 vzdělávací aktivity pro žáky 1. stupně. Docházka do výše uvedených aktivit není povinná, bude probíhat pouze pro přihlášené žáky (zájemce) ve skupinách o maximálním počtu 15 žáků. Přihlášení k přípravě na přijímací zkoušky provedli všichni zájemci do 18. 05. 2020 a to prostřednictvím dotazníku, který byl zaslán zákonným zástupcům žáků přes prostředí Komens-Bakaláři. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. Podmínkou pro účast žáka ve výše uvedených aktivitách je zákonným zástupcem předem podepsané čestné prohlášení. Formulář je k dispozici ke stažení níže: Čestné prohlášení a

Informace školní jídelny pro strávníky přihlášené ke stravování od 25. 05.

Vzhledem k blížícímu se termínu dobrovolného nástupu žáků 1. stupně do škol, přinášíme pro přihlášené strávníky tyto bližší informace. Na základě vyplněného dotazníku k závaznému přihlášení žáků 1. stupně k přítomnosti ve škole, přihlásili rodiče své děti současně i k odběru obědů ve školní jídelně od 25. 05 2020. Žáci, kteří jsou přihlášeni ke stravování od 25. 05. dotazníkem školy, budou mít oběd na den 25. května automaticky přihlášený. Všichni strávníci, kterým vznikl přeplatek stravného z měsíce března (z důvodu uzavření škol v souvislosti s epidemií koronaviru od 11. 03.) nebo platí obědy převodem z účtu, si musí na další dny (26. - 29. 05.) obědy přihlásit na: www.strava.cz (nejpozděj

Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Výuka ve druhém pololetí tohoto školního roku probíhá zcela nestandardním způsobem za situace, na kterou nebylo možné se připravit a mnoho rodičů si jistě klade otázku, jak bude probíhat hodnocení žáků na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhlášku o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Specifikuje v ní, jak mají základní a střední školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí, které bylo z velké části postiženo epidemií koronaviru. Hodnocení žáků bude vycházet dle vyhlášky ze tří kritérií: (citace z vyhlášky uvedena kurzívou) Hodnocení žáků (1) V základním vzdělávání, středním vzdě

Distanční výuka a pracovní činnosti ve 4. B

Ráda bych se s Vámi podělila o ukázky výtvorů a činností třídy 4. B, v níž je třídní paní učitelka Kurková, a ve které učím pracovní činnosti. I přesto, že se v rámci distanční výuky zaměřujeme především na hlavní předměty, děti si, stejně jako v mé třídě 4. A, našly čas na tvoření. Přikládám vybrané ukázky, které mi rodiče nebo sami žáci posílali a věřte, že nebylo jednoduché vybrat. Všechny byly moc pěkné a nápadité. Doufám, že se Vám budou také líbit. Zároveň bych chtěla poděkovat rodičům za jejich vstřícnost. Ing. Dagmar Hejdová

Naši deváťáci v lavicích!

Na ZŠ Gorkého začala první vlna uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství. Od 11. 05. 2020 je možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka není pro žáky 9. ročníku povinná, přesto se k přítomnosti ve škole přihlásilo celkem 29 deváťáků. Těmto žákům začalo období několika týdnů intenzivní přípravy z Matematiky a Českého jazyka na přijímací zkoušky na střední školy, které se budou konat 8. června 2020. Přestože je příprava mírně komplikovaná dodržováním přísných hygienických podmínek, žáci i vyučující toto omezení úspěšně překonávají. Za všechny zaměstnance školy přejeme žákům 9. ročníku, připravujícím se na přijímací

Aktualizováno - Vzdělávací aktivity pro žáky 9. ročníku od 11. 05. 2020

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření se v naší škole uskuteční od 11. května 2020 vzdělávací aktivity pro žáky 9. ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka do výše uvedených aktivit není povinná, bude probíhat pouze pro přihlášené žáky (zájemce) ve skupinách o maximálním počtu 15 žáků. Přihlášení k přípravě na přijímací zkoušky musí provést všichni zájemci do 07. 05. 2020 a to prostřednictvím dotazníku, který byl zaslán zákonným zástupcům žáků přes prostředí Komens-Bakaláři. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020. Podmínkou pro účast žáka ve výše uvedených aktivitách je zákonným zástupcem předem podepsané čestné prohlášení

Pomůcky pro děti se SVP

I v době distančního vzdělávání naši asistenti pedagogů pomáhají třídním učitelům v náročné situaci s domácím vzděláváním dětí na dálku. A k tomu navíc vyrábí pomůcky pro svěřené děti. Příkladem jsou pracovní sešity pro děti se SVP, které vyrobila p. L. Hlisnikowská. Prohlédnout si je můžete na obrázcích ve Fotogalerii po článkem.

Na školní zahradě to žije!

Škola a její prostory jsou sice již delší dobu uzavřeny žákům, to ale neplatí pro ostatní živé tvory. Rostliny a živočichové jsou v plné aktivitě zejména na naší školní zahradě. Dalo by se možná říci, že zvířatům klid bez přítomnosti žáků vyloženě prospívá. Zahrada je plná ptáků – od hrdliček, holubů, sýkor a kosů přes pěnice černohlavé až k lejskům bělokrkým, kteří letos opět zahnízdili v jedné z budek. Zahradu také dlouhodobě obývá zajíc polní a nelze vyčíslit množství hmyzu, které se objevuje na pestrobarevných květech v různých částech zahrady. Na zahradě je již třetím rokem nainstalována speciální budka pro čmeláky - ti se v ní sice opět neubytovali, zato se velmi zalíbila nějaké včele

Školní družina připravila dětem náměty na tvorbu i rozptýlení

Vážení rodiče, milí žáci, v příloze Vám posílám návrhy pro zpestření a dobrou náladu pro Vaše děti v této nelehké situaci. Obsahuje odkazy na videa s návody na tvoření a cvičení, ale i na stránky plné další zábavy. Věřím, že videa děti pobaví a trošku jim navodí atmosféru, kterou společně zažíváme ve školní družince. Pokud Vás nápady zaujmou, pošlete mi fotku, nebo video, jak se Vám to krásně podařilo na e-mail zahnasova@zsgh.cz. Děkuji za Váš čas a moc se těším, až se zase všichni společně setkáme. Lucie Zahnašová ved. vychovatelka ŠD Přílohu naleznete ZDE

Distanční výuka 4. A třídy

Ani naše třída v tomto složitém období nezahálí. Pilně opakujeme, ale probíráme i nové učivo. To vše ze svých domovů a za velké pomoci rodičů. Vím, že se mnohým do toho někdy nechce, ale úkoly většina plní v termínu a někteří si nacházejí čas i na jiné aktivity (přiložené fotografie jsou toho důkazem). V současné době je možné trávit čas i venku, jaro je v plném proudu. Věřím, že vše budeme zvládat i nadále. Na ty, kteří se rozhodli vrátit do školy již 25. května, se moc těším. Těm ostatním se budu snažit být stále oporou. Chtěla bych také vyjádřit své poděkování rodičům za úžasnou spolupráci a podporu. tř. uč. D. Hejdová

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com