Informace o hygienických a protiepidemiologických pravidlech platných ve školním roce 2020/2021

Pro umožnění výuky a dalších školních aktivit školního roku 2020/2021 v co nejširším rozsahu, vydal ředitel ZŠ Gorkého Havířov Informace o hygienických a protiepidemiologických pravidlech platných ve školním roce 2020/2021 vycházející z Manuálu Ministerstva školství pro provoz škol ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19. S uvedeným materiálem se můžete seznámit níže (dokument zobrazíte kliknutím na obrázek níže).

Organizace výuky v 1. týdnu školního roku 2020/2021

V 1. týdnu vyučování nového školního roku 2020/2021 (ve dnech 01. až 04. září 2020) zajišťuje ZŠ Gorkého Havířov vzdělávání žáků a související provoz školní družiny a školní jídelny ve zvláštním organizačním režimu, který stanovil ředitel školy následovně: V 1. týdnu od 01. 09. do 04. 09.2020 bude výuka probíhat dle zvláštního rozvrhu hodin. Platí opatření: Osobám s příznaky infekčního onemocnění je vstup do prostor školy ZAKÁZÁN. Při vstupu do školy si všichni dezinfikují ruce. Roušky pro žáky nejsou povinné. Zákonní zástupci musí používat roušky ve vnitřních prostorách školy. 01. 09. úterý 07:55 – 08:40 Slavnostní zahájení školního roku pro všechny žáky (1. - 9. ročníku) v kmenových učebná

Oznámení o zařazení žáků do tříd prvního ročníku

Ředitel Základní školy Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná zveřejňuje oznámení o zařazení žáků přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 do tříd prvního ročníku. Rozdělení žáků do prvních tříd (třídy I. A a třídy I. B) je zveřejněno s využitím registračních čísel, které zákonní zástupci žáků získali při zápisu do první třídy., a jednacích čísel správního rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

Zahájení školního roku 2020/2021

Školní rok 2020/2021 bude zahájen na ZŠ Gorkého v úterý 01. 09. 2020 od 07:55 hodin pro všechny žáky školy v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. Manuálem ministerstva školství nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních. Zahájení školního roku bude v úterý 01. 09. 2020 probíhat v 1. vyučovací hodině od 07:55 do 08:40 hodin pro všechny ročníky v kmenových třídách. Při slavnostním zahájení školního roku pro žáky prvního ročníku mohou svého prvňáčka doprovázet pouze zákonní zástupci, dalším členům rodiny je vstup zakázán. (Doporučujeme doprovod pouze jednoho ze zákonných zástupců.) Vstup pro zákonné zástupce je povolen pouze s rouškou. Opa

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com