Podpořili jsme organizaci For Help

Uspořádáním sbírky na naší škole, a vybráním celkové částky přes 1000,- Kč, podpořili žáci a učitelé naší školy organizaci For Help s.r.o. Ta se, prostřednictvím svých projektů, zabývá pomocí dětem a lidem s poruchou autistického spektra (PAS) a rovněž rozšiřováním osvěty o autismu. Díky takto vybraným financím mohou pro děti s PAS realizovat rehabilitační a psychorelaxační projekt „Mazlení s koníkem“ či příměstské tábory. Dále společnost zajišťuje koupi zdravotních nebo komunikačních pomůcek, zprostředkovává práci lidem s postižením autistického spektra a pořádá besedy, přednášky a workshopy. Nadaci For Help podporujeme již pět let, protože si myslíme, že jejich činnost má smysl. Odměnou j

Osmáci zvítězili v celoměstském branném závodě

V pátek 18. 9. 2020 se uskutečnil celoměstský branný závod. K 75. výročí konce 2. světové války jej organizovala ČSOL. 13 havířovských škol soutěžilo ve střelbě vzduchovkou a flobertkou, v disciplíně „transport palné zbraně přes překážkovou dráhu“ a vědomostních testech. Ty prověřily znalosti z požární ochrany, zdravovědy a historie 1. a 2. světové války. První místo soutěži vybojoval tým naší školy vedený panem učitelem Hanibalem a ve složení Natálie Míčová, David Firla, Vilém Stráník a Šimon Šimek. Gratulujeme k vítězství a děkujeme za reprezentaci školy!

Volby člena školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků

Oznámení ředitele školy o době a místě konání voleb a přihlašování kandidátů na členy do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků při Základní škole Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná 1. Volby do školské rady při Základní škole Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná se uskuteční v úterý dne 13. 10. 2020 od 16:00 hodin do 18:00 hodin. 2. Místem konání voleb je místnost: Prostor hlavního vchodu budovy Základní školy Havířov-Město Gorkého 1/329 3. Voliči (zákonnému zástupci žáka) bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost. 4. Hlasovací lístek volič obdrží ve volební místnosti. 5. Kandidát na člena školské rady může kandidovat pouze na jedné kandidátn

Školní rok 2020/2021 zahájen

V úterý 1. září 2020 byl i na naší škole zahájen nový školní rok. Do školních lavic, po nezbytné desinfekci rukou, zasedlo více než 400 žáků, mezi nimi i téměř čtyři desítky prvňáčků. Kromě jejich třídních učitelek Zdeňky Tesarčíkové a Jiřiny Mifkové je přišlo přivítat vedení školy a za magistrát města Havířov náměstkyně primátora Mgr. Jana Feberová a Stanislava Gorecká. Přejeme všem žákům, především prvňáčkům a stejně tak i učitelům a zaměstnancům školy úspěšný školní rok.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com