Velikonoční jarmark

Už druhým rokem na naší škole uspořádalo rodičovské sdružení akci s názvem Velikonoční jarmark. Letos tomu tak bylo v úterý 16. dubna od 15:00 do 18:00, opět v tělocvičně školy. Každá třída měla svůj „stánek“, v němž nabízela výrobky přichystané buď samotnými žáky, nebo vytvořenými za pomoci rodičů. Mohli jste tu najít různé výrobky od pomlázek, beránků, vajíček až po rozličné velikonoční ozdoby do domácnosti. Mezi nakupujícími převládali rodiče a další příbuzní, ale byli zde i žáci. Ti si pak ještě následující den dopoledne mohli dokoupit zbývající výrobky. Všechny takto vydělané peníze využijí třídy především na organizaci školních výletů a dalších akcí. Všem, kteří přispěli ke zdaru akce,

Včelařská soutěž

Včelařská soutěž o sladkou odměnu probíhala na naší škole od pátku 12. 04. do středy 17. 04. 2019. Akce se konala pod vedením vedoucího včelařského kroužku Abrožíci, který pracuje mnoho let při ZŠ Frýdecká v Havířově -Bludovicích. Pan Vavřík ve vestibulu školy nainstaloval 10 tabulí, na kterých mohli žáci získat informace o životě včel, o významu opylování v přírodě, o organizaci života v úlech, o zdravotní prospěšnosti medu a výrobků z propolisu i včelího vosku. Tyto tabule byly profesionálně zpracovány. Během 4 dnů si žáci za doprovodu svých třídních učitelů a hlavně vyučujících Přírodopisu výstavku prohlédli a vyplnili pracovní list, na kterém odpověděli 10 otázek z dané problematiky. Tyt

Přerušení činnosti ŠD

Oznámení přerušení činnosti školní družiny. Dne 18. 04. 2019 je přerušena činnost školní družiny pro zjištěný nezájem zákonných zástupců o přítomnost žáků ve školní družině v období velikonočních prázdnin žáků. V Havířově dne: 17. 04. 2019 ředitel školy Igor Zaťko

Jarní dílničky v 1. B

Třída 1. B přivítala letošní jaro velikonoční dílničkou. V neděli 7. 4. 2019 se sešly děti společně se svými rodiči a sourozenci ve třídě, kde pro ně měla paní učitelka Kadlčíková připraven program plný zábavného tvoření. Užili jsme si spoustu legrace u vyrábění beránků, tulipánů, kytiček, kuřátek a dalších výrobků, které nám budou zdobit blížící se velikonoční svátky. Do tvoření se zapojili opravdu všichni, včetně tatínků. Děkujeme především paní učitelce a všem pomocníkům za úžasnou organizaci a ochotu vytvářet něco nad rámec pracovních povinností. Jsme rádi, že naši prvňáčci budou mít stejně hezké vzpomínky jako jejich předchůdci, neboť vánoční a velikonoční dílničky paní učitelky Lenky s

Projekt Ovoce a zelenina do škol se nám líbí

Projekt Ovoce a zelenina do škol a projekt Mléko do škol se nám moc líbí. Pravidelně co čtrnáct dní dostáváme ve škole na svačinku složenou z ovoce, ovocné šťávy, zeleninu, zeleninové šťávy, mléko, jogurty a různé druhy sýrů. Naposledy jsme dostali mléko, šťávu z jablek a červené řepy a velikou krabici s hroznovým vínem, zeleninou – ledovým salátem, ředkvičkami, okurkami a vlašskými ořechy. Sýrů bylo několik druhů – Eidam, Gouda a Ementál. Paní učitelka přinesla talířky, rozdělila na ně sýry, hroznové víno, zeleninu a ořechy. Měli jsme velký švédský stůl a brali jsme si a ochutnávali úplně všechno. Celé dopoledne jsme pojídali tyto dobroty a už teď se zase těšíme na to, co za čtrnáct dní dob

Proběhl zápis do 1. ročníku. Těšíme se na naše nové prvňáčky

Ve dnech 08. – 09. 04. 2019 se konal ve všech základních školách Havířova již tradiční zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020. K zápisu do naší školy se dostavilo celkem 62 dětí se svými zákonnými zástupci. Zápis jsme v úterý v podvečer uzavřeli s konečným počtem přijatých 55 dětí. Na naše nové prvňáčky se těšíme a s jejich rodiči se brzy setkáme na plánované schůzce s rodiči budoucích prvňáčků dne 28. 05. 2019 v 15,30 hodin u nás ve škole.

Besedy lektora prevence Michala Maliny

Již řadu let navštěvuje naše žáky 2. stupně lektor prevence pan Michal Malina z občanského sdružení ZIP. V tomto školním roce se již podruhé jeho besed zúčastnili i žáci 5. ročníku. S lektorem se seznámili již na podzim, kdy přišel žákům přiblížit nebezpečí kouření a jeho škodlivost na zdraví člověka. Druhá zajímavá interaktivní beseda proběhla v pátek 29. března a týkala se alkoholu, nebezpečí závislosti a jeho následků na život i zdraví. Ve dvou vyučovacích hodinách se žáci dozvěděli mnoho nových informací, ale také vyprávěli své vlastní zkušenosti, protože každý se u někoho z příbuzných nebo známých s opilostí setkal. Nejprve přemýšleli, co je napadne po vyslovení slova „alkohol“. Poté ro

Tradiční Jarní setkání s bývalými kolegy

A opět uplynul další rok a naši školu navštívili u příležitosti Dne učitelů její bývalí pracovníci, nyní již důchodci – nejen z řad učitelů, ale i správní zaměstnanci a pracovníci školní jídelny. Společné setkání – bývalých i současných pracovníků školy – se uskutečnilo v úterý 2. dubna 2019. Krátký kulturní program si připravily děti z 1. i 2. stupně pod vedením p. učitelky Novákové a p. učitelky Volné. Děti zahrály bajky, Honza Šobra uchvátil přítomné lidovou písní a žáci 3. A a 9. A společně zazpívali. Celé vystoupení bylo odměněno velkým potleskem. Potom následovalo tradiční společné focení a občerstvení s volným programem. Našla se i chvíle na prohlídku školy. Společně si všichni zavzpo

Světový den porozumění autismu

2. duben byl v roce 2007 vyhlášen Organizací spojených národů Světovým dnem porozumění autismu. Už 12 let celý svět v tento den vyjadřuje podporu lidem s autismem prostřednictvím mnoha osvětových akcí. Ani letos nebude Česká republika výjimkou. Dominantním prvkem druhého dubna bude modrá barva, která je barvou komunikace a sebevyjádření, tedy oblastí, ve kterých mají lidé s autismem největší potíže. 2. dubna se po celý den do modrého oblečení mohou obléknout ti, kteří chtějí dát najevo svou podporu lidem s poruchou autistického spektra, své aktivity mohou sdílet například prostřednictvím sociálních sítí s hashtagem #porozumetautismu2019 Po setmění se na podporu lidí s autismem v rámci celosv

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com