top of page

Besedy lektora prevence Michala Maliny


Již řadu let navštěvuje naše žáky 2. stupně lektor prevence pan Michal Malina z občanského sdružení ZIP. V tomto školním roce se již podruhé jeho besed zúčastnili i žáci 5. ročníku. S lektorem se seznámili již na podzim, kdy přišel žákům přiblížit nebezpečí kouření a jeho škodlivost na zdraví člověka.

Druhá zajímavá interaktivní beseda proběhla v pátek 29. března a týkala se alkoholu, nebezpečí závislosti a jeho následků na život i zdraví. Ve dvou vyučovacích hodinách se žáci dozvěděli mnoho nových informací, ale také vyprávěli své vlastní zkušenosti, protože každý se u někoho z příbuzných nebo známých s opilostí setkal.

Nejprve přemýšleli, co je napadne po vyslovení slova „alkohol“. Poté rozebírali důsledky a následky opilosti. Dozvěděli se, jak nebezpečnou drogou je alkohol, kdy a jak vzniká závislost a jak moc poškozuje zdraví. Snažili se přijít na důvody, proč někdo propadne nadměrnému pití. Zároveň si vyslechli smutné příběhy dětí a mladistvých, kteří své problémy řešili alkoholem. V závěru žáci hledali a navrhovali co nejvíce zajímavých činností a aktivit, které mohou vykonávat namísto pití alkoholu.

Pan Michal Malina má k žákům velmi kamarádský přístup, přestože vyžaduje kázeň a dodržování předem stanovených pravidel. Dokáže všechny žáky zaujmout a strhnout k zájmu a pozornosti o danou problematiku. Upozorňuje na možná nebezpečí, aby se každý zamyslel a vyvaroval se nástrah, které drogy obecně přináší. Děkujeme.

Archiv
bottom of page